فروش اسب

قیمت اسب عرب خالص ایرانی

180,000,000 تومان
قیمت اسب عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 2.5 ساله خالص ایرانی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی قاهره سزار مادر : مادیان عرب خالص ایرانی لولو پارسیا خوش حرکت. به رنگ قره کهر . مدارک تکمیل . دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس و زیبایی. جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

قیمت اسب ترکمن سمند طلایی مادیان

250,000,000 تومان
قیمت اسب ترکمن سمند طلایی مادیان پدر : سیلمی ترکمن اخال تکه آرش2 مادر : مادیان ترکمن اخال تکه با رنگ سمند یال دم مشکی . درشت و خوش حرکت.قاپ قلم بسیار قوی .سن3.5  ساله مدارک تکمیل. شجره ورزشی آبستن از سیلمی ترکمن پرشی آراد شجره عالی برای تولید و ورزش جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

قیمت اسب فریزین

650,000,000 تومان
کره نژاد اسب فریزین پدر : دی جی سیلمی فریزین وارداتی مادر : گرتس جی مادیان فریزین وارداتی متولد اردیبهشت 1402 ثبت در فدراسیون سوارکاری ثبت در سازمان جهانی اسب فریزین هلند آرام و زیبا . مناسب سواری و تولید. اطلاعات بیشتر و فیلم 09124608266 جهت مطالعه بیشتر درباره خصوصیات اسب فریزین 

کره مادیان عرب خالص ایرانی کورسی

250,000,000 تومان
کره مادیان عرب خالص ایرانی کورسی خرید اسب عرب مادیان 18 ماهه خالص ایرانی کورسی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی فراری مجرب مادر : مادیان عرب خالص ایرانی مهرگان کره دوران1 خوش حرکت. به رنگ نیله . مدارک تکمیل برگ کشش. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس و زیبایی. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

کره مادیان عرب خالص ایرانی

150,000,000 تومان
کره مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 6 ماهه خالص ایرانی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی گلادیاتور مادر : مادیان عرب خالص ایرانی نجوا کره دوران1 خوش حرکت. به رنگ نیله . مدارک تکمیل برگ کشش. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس و زیبایی. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

کره اسب ترکمن سمند طلایی

120,000,000 تومان
اسب ترکمن پرشی پدر : سیلمی ترکمن سناتور کره رها مهرپور مادر : مادیان ترکمن باران ایلخی مرد با رنگ نیله. درشت و خوش حرکت.قاپ قلم بسیار قوی .سن 2 ساله مدارک تکمیل. شجره ورزشی شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

مادیان ترکمن سمند اخال تکه چشم آبی

300,000,000 تومان
مادیان ترکمن سمند اخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه آریا ماربل مادر : ملوین الهامی با رنگ سمند یال دم شسته. زیبا و خوش حرکت. .سن 3 ساله مدارک تکمیل  از فدراسیون سوارکاری. چشم آبی شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

اسب نریان ترکمن پرشی

200,000,000 تومان
اسب نریان ترکمن پرشی پدر : سیلمی آخال تکه پرشی آراد مادر : آلتن سن 4 ساله. در حال تمرین و مسابقه . مناسب برای رده پرش تا 120. سواری کامل, مدارک تکمیل. دست پا سالم جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش 09124608266

سیلمی ترکمن پرشی

700,000,000 تومان
سیلمی ترکمن آخال تکه مشکی پدر : کیارش کره تکه مادر : آیناز سن 6 ساله. در حال تمرین و مسابقه . مناسب برای رده پرش تا 130. سواری کامل, مدارک تکمیل. دست پا سالم جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش 09124608266

مادیان پرشی kwpn دو سر خارجی

800,000,000 تومان
مادیان پرشی kwpn دو سر خارجی پدر : سیلمی kwpn وینستون مادر : مادیان kwpn وینلی سن 3.5 ساله . از شجره قهرمانان پرش اروپا در رده 150. با حرکت و تحرک عالی. قاپ قلم قوی. تمایل عالی به پرش. مناسب تولید و ورزش جهت دریافت فیلم اسب واتساپ 09124608266 تماس بگیرید

مادیان ترکمن پرشی

250,000,000 تومان
مادیان ترکمن پرشی پدر : سیلمی یموت جرگلان مادر : گوگ جهان کره طاقان با رنگ نیله. درشت و خوش حرکت.قاپ قلم بسیار قوی .سن 3 ساله مدارک تکمیل  از فدراسیون سوارکاری. آبستن از سیلمی آراد شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان و تولید جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

اسب ترکمن پرشی

120,000,000 تومان
اسب ترکمن پرشی پدر : سیلمی ترکمن سناتور کره رها مهرپور مادر : مادیان ترکمن باران ایلخی مرد با رنگ نیله. درشت و خوش حرکت.قاپ قلم بسیار قوی .سن 2 ساله مدارک تکمیل. شجره ورزشی شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

کره مادیان عرب مصری

120,000,000 تومان
کره مادیان عرب مصری خرید اسب مادیان عرب مصری پدر : کنزالناصر مادر : کره میراژ درشت و خوش حرکت. به رنگ کرنگ. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. یک سر خارجی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

اسب نریان عرب خالص ایرانی

200,000,000 تومان
اسب نریان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب نریان 1 ساله خالص ایرانی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی میصم (صادره شده به قطر) مادر : مادیان عرب خالص ایرانی یاقوت کره سیلمی اسد خوش حرکت. به رنگ قره کهر. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس و زیبایی. مناسب سیلمی کردن جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

مادیان ترکمن پرشی

200,000,000 تومان
مادیان ترکمن پرشی پدر : سیلمی یموت جرگلان مادر : گوگ جهان کره طاقان با رنگ نیله. درشت و خوش حرکت.قاپ قلم بسیار قوی .سن 3 ساله مدارک تکمیل  از فدراسیون سوارکاری. آبستن از سیلمی آراد شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان و تولید جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

مادیان ترکمن سمند اخال تکه

250,000,000 تومان
مادیان ترکمن سمند اخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه آرش 2 کره سیلمی آرش فدراسیون مادر : پانیذ کره سمند با رنگ سمند یال دم مشکی. زیبا و خوش حرکت. .سن 3 ساله مدارک تکمیل  از فدراسیون سوارکاری. آبستن از سیلمی آراد شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

نریان عرب کورسی 3 ساله کره براری

20,000,000 تومان
نریان عرب کورسی 3 ساله پدر : براری سیلمی کورسی وارداتی خط خونی فرانسوی مادر : لعبت کره اسد بسیار درشت و قوی و خوش حرکت. به رنگ قره کهر . مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب کورس و سواری . یک سر خارجی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

کره مادیان عرب مصری

120,000,000 تومان
کره مادیان عرب مصری پدر : مجیک بوی مادر :لعبت کره اسد درشت و خوش حرکت. به رنگ قره کهر . مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. یک سر خارجی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

اسب ترکمن سمند کره بالاخان

120,000,000 تومان
اسب ترکمن سمند پرشی کره بالاخان پدر : سیلمی آخال تکه بالاخان کره سیلمی آخال تکه ارشک مادر : شایلان کره سمند با رنگ سمند یال دم مشکی. زیبا و خوش حرکت. .سن 6 ماهه مدارک تکمیل برگ کشش از فدراسیون سوارکاری شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

سیلمی ترکمن آخال تکه مشکی

700,000,000 تومان
سیلمی ترکمن آخال تکه مشکی پدر : کیارش کره تکه مادر : آیناز سن 6 ساله. در حال تمرین و مسابقه . مناسب برای رده پرش تا 130. سواری کامل, مدارک تکمیل. دست پا سالم جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش 09124608266

مادیان عرب خالص ایرانی 2 ساله مشکی

220,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی مشکی پدر : قرقی پارسیا کره کهکشان مادر : حنانه درشت و خوش حرکت. به رنگ مشکی. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. تیره وزنان طولی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

اسب ترکمن سمند پرشی کره آراج

120,000,000 تومان
اسب ترکمن سمند پرشی کره آراج پدر : سیلمی آخال تکه آراج کره سیلمی آخال تکه طلاقوش مادر : مارال کره اورال و گلدن استار با رنگ سمند یال دم مشکی. زیبا و خوش حرکت. .سن سه ماهه مدارک تکمیل برگ کشش از فدراسیون سوارکاری شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب ترکمن مادیان کره آراج

200,000,000 تومان
خرید اسب ترکمن پرشی کره آراج پدر : سیلمی آخال تکه آراج کره سیلمی آخال تکه طلاقوش مادر : زادمهر کره گلدن گیت این مادیان با رنگ نیله تیره آخال تکه با شجره ورزشی موفق در پرش و کورس و پتانسیل تولید رنگ را داراست. با سابقه زایمان و در حال حاضر آبستن از سیلمی آراد برای مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش در تماس باشید 09124608266 جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

اسب ترکمن آخال تکه مادیان کره آراد

400,000,000 تومان
اسب ترکمن آخال تکه مادیان کره آراد پدر : سیلمی آخال تکه آراد کره آریا مادر : الماس کره آشور و یادگار کیوان با رنگ نیله  . بسیار درشت و خوش حرکت. سواری شده اماده  پرش. جایزه در مسابقه زیبایی . سن چهار ساله مدارک تکمیل پاسپورت از فدراسیون سوارکاری. شجره عالی برای پرش و تولید جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

مادیان عرب خالص ایرانی 2 ساله کورسی

190,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : فراری کره هماورد و سوزان مادر : مهرگان کره دوران1 درشت و خوش حرکت و قوی با شجره از نسل قدرتمندترین اسبان عرب کورسی ایران انسیاتور و دوران و زرافه. به رنگ نیله . مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه از سیلمی بالاخان

150,000,000 تومان
خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه از سیلمی بالاخان پدر : سیلمی آخال تکه بالاخان مادر : براونی کره سیلمی آخال تکه سرآمد این کره مادیان از درشت ترین تولیدات اسب ترکمن ایران از تیره آخال تکه است.با شجره ورزشی موفق در پرش و کورس برای مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش در تماس باشید 09124608266  

خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه کره ساواش

150,000,000 تومان
خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه ساواش مادر : گل تاج کره سمند این کره مادیان با رنگ زیبای سمند یال دم مشکی تیره آخال تکه با شجره ورزشی موفق در پرش و کورس و پتانسیل تولید رنگ را داراست برای مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش در تماس باشید 09124608266
 

فروش کره مادیان عرب خالص ایرانی

150,000,000 تومان
فروش کره مادیان عرب خالص ایرانی اسب عرب کره مادیان عرب خالص ایرانی پدر : اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث مادر مادیان عرب ونوس خوش حرکت. دم گیری قوی. به رنگ کهر . مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب مسابقه زیبایی و سواری و تولید جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب عرب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

فروش اسب تروبرد نریان 1 ساله

400,000,000 تومان
فروش اسب تروبرد نریان 1 ساله سالم. مدارک تکمیل از فدراسیون سوارکاری پدر : سیلمی تروبرد وان من باند مادر : مای دیر لورا رنگ کهر. مناسب جهت کورس , ار شجره مادری وارداتی از فرانسه با تیپ و حرکت عالی ارسال با اسبکش به سراسر کشور جهت مشاور تولید اسب و خرید اسب در تماس باشید 09124608266

خرید نریان عرب خالص ایرانی

100,000,000 تومان
خرید نریان عرب خالص ایرانی اسب عرب نریان 2 ساله خالص ایرانی پدر : ولفجر مادر : عربسک درشت و خوش حرکت. به رنگ کرنگ. مدارک تکمیل. دست پا سالم. پنج نشان . دست پا سالم. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

خرید کره مادیان عرب خالص ایرانی

120,000,000 تومان
خرید کره مادیان عرب خالص ایرانی اسب عرب مادیان 2 ماهه خالص ایرانی پدر : آراد سلطان مادر : لولو درشت و خوش حرکت. به رنگ کهر. مدارک تکمیل. دست پا سالم. کره تا 6 ماهگی بدون هزینه برای خریدار نگهداری میشود. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب پرشی دوسرخارجی هلشتاین یکساله

600,000,000 تومان
خرید اسب پرشی دوسرخارجی هلشتاین پدر : سیلمی هلشتاین کاندالتو  کره سیلمی هولشتاین کانتو مادر : مادیان نالازد از نژاد زانگرشاید کره نلسون زد سن 1 ساله. از شجره قهرمانان پرش اروپا در رده 150. با حرکت و تحرک عالی. قاپ قلم قوی. تمایل عالی به پرش جهت دریافت فیلم اسب واتساپ 09124608266 تماس بگیرید

خرید اسب پرشی دوسرخارجی kwpn دو ساله

900,000,000 تومان
خرید اسب پرشی دوسرخارجی kwpn پدر : سیلمی کی دبلیو پی ان وارداتی زاوال مادر : مادیان نالازد از نژاد زانگرشاید کره نلسون زد سن 2 ساله. از شجره قهرمانان پرش اروپا در رده 150. با حرکت و تحرک عالی. قاپ قلم قوی. تمایل عالی به پرش جهت دریافت فیلم اسب واتساپ 09124608266 تماس بگیرید

فروش مادیان عرب خالص ایرانی

250,000,000 تومان
فروش مادیان عرب خالص ایرانی اسب عرب مادیان 6 ساله خالص ایرانی پدر : ولفجر کره سیلمی گیبور و شکیبه مادر :کهیلا کره پازن و شهلا راد درشت و خوش حرکت. به رنگ نیله. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب تروبرد مادیان آبستن

200,000,000 تومان
خرید اسب تروبرد مادیان آبستن پدر : سیلمی تربرد تریفیک چلنج مادر : چیتا چیف متولد 2016 آبستن سنگین نزدیک زایمان از سیلمی هولشتاین کاندولتو مادیان سابقه زایمان و کره دهی موفق و شرکت در مسابقات را دارد جهت خرید اسب تربرد و مشاوره تولید و پرورش اسب 09124608266 جهت دریافت فیلم مادیان واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب دوخون پرشی مادیان کهر

100,000,000 تومان
خرید اسب دوخون پرشی مادیان دو ساله پدر : شوان کره حیدربابا مادر : شاهیتا مادیان دوخون پرشی با رنگ کهر درشت و زیبا و خوش حرکت. سالم. مناسب پرشی و تولید قد در این سن 159 جهت مشاوره خرید اسب دوخون و پرورش اسب پرشی 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب عرب مصری نریان کره کنزالناصر

200,000,000 تومان
خرید اسب عرب مصری نریان کره کنزالناصر پدر : کنز الناصر کره جاستیس مادر : یولایک دریم کره ناصر دریم نریان 3 ساله . مدارک تکمیل. خوش حرکت. مناسب مسابقات زیبایی و سوارکاری. رنگ کرنگ جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

خرید مادیان عرب خالص ایرانی

300,000,000 تومان
خرید مادیان عرب خالص ایرانی اسب عرب مادیان 8 ساله خالص ایرانی پدر : نهروان کره سیلمی عرب خالص ایرانی سمرقند مادر : دلال مسعودی درشت و خوش حرکت. مدارک تکمیل. دست پا سالم. رنگ نیله. سابقه کره دهی سالانه جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید  

خرید اسب عرب نریان خالص ایرانی 

700,000,000 تومان
خرید اسب عرب نریان خالص ایرانی اسب عرب نریان 1 ساله خالص ایرانی پدر : زکریا کره سیلمی عرب خالص ایرانی اسد مادر : نوشین کره نهروان درشت و خوش حرکت. مدارک تکمیل. دست پا سالم. رنگ کرنگ. مناسب کورس و مسابقات زیبایی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266  

خرید مادیان ترکمن آخال تکه

200,000,000 تومان
خرید مادیان ترکمن آخال تکه رام بهشت پدر : آراد کره آریا نوه توسن مادر : بلدرچین کره کبوتر این مادیان بهترین کره مادیان بلدرچین است که از نظر شجره و فرم بدنی از دو نسل موفق در پرش اسب ترکمن ایرات تولید شده است. فرم بدنی بسیار قوی و قلم های مستحکم از سمت مادری نوید بخش ورزش پرش در رده های بالا خواهد بود. در تولید این کره بیشترین مقدار خون یموت برای قدرت بدنی استفاده شده است تا برای ورزش پرش مورد استفاده و پایه تولید قرار گیرد. این مادیان در نسل بعدی از سیلمی بالاخان کره ارشک با رنگ سمند یال دم مشکی کشش میشود. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب در تماس باشید 09124608266

خرید مادیان ترکمن آخال تکه

250,000,000 تومان
خرید مادیان ترکمن آخال تکه ماه نوش پدر : ارمغان کره سمندر مادر : پروانه کره سمند با فعالیت طولانی در ورزش پرش. گزینه عالی جهت تولید کره های ترکمن پرشی. این مادیان از سیلمی آراد کره آریا کشش میشود.  

خرید اسب مادیان فلابلا

120,000,000 تومان
مادیان پونی فلابلا 3 ساله پدر مادر وارداتی. سالم. آرام جهت سوارکاری کودکان. اسب فلابلا یک نژاد اسب مینیاتوری است که ارتفاع آن به طور متوسط 7 دست است و حداکثر به 8 دست می رسد. این اسب به عنوان اسب کودک که می تواند برای سوارکاری و درساژ استفاده شود محبوب است و یک نژاد سالم و مقاوم است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه پرورش اسب فلابلا 09124608266

خرید مادیان ترکمن آخال تکه

250,000,000 تومان
 

خرید مادیان ترکمن اخال تکه آبستن

پدر : سمند کره اربنت اسب سیلمی آخال تکه وارداتی مادر : مله قوش شکم آبستن از سیلمی آخال تکه آراد کره آریا نوه توسن این مادیان ترکمن تولیدی در سالهای گذشته هر سال زایمان داشته و کره های بسیار قوی و زیبایی داشته است و سیلمی آرتان نیز کره همین مادیان است. که بازهم با آراد کشش شده است. از خصوصیات این مادیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد : مادیان های تولیدی باید دارای ویژگی های خاصی باشند تا از پرورش موفق و فرزندان سالم اطمینان حاصل شود. در اینجا برخی از خصوصیات یک مادیان مناسب برای تولید آورده شده است

اسب ترکمن آخال تکه مادیان

200,000,000 تومان
اسب ترکمن اخال تکه مادیان 2.5 ساله به رنگ کهر پدر : آرش2 یا یادگار آرش مادر : نفس کره حیدربابا و ژولیت. حیدربابا کره سمند و گل توسن از تولیدات فدراسیون سوارکاری سالم با مدارک تکمیل و میکروچیپ از فدراسیون سوارکاری. خط خونی پرشی اسب ترکمن ایران. مناسب ورزش و تولید با توجه به شجره و تیپ عالی. بسیار خوش حرکت

اسب ترکمن اخال تکه مادیان 1.5 ساله

200,000,000 تومان
اسب مادیان ترکمن آخال تکه 1.5 ساله با مدارک کامل فدراسیون سوارکاری پدر : رها مهرپور کره طلاقوش و باران پور مادر : شوکا کره طاقان و تارا کره سمند رنگ قره کهر. از بهترین شجره اسب ترکمن ایران. مناسب کورس, پرش و زیبایی. بسیار قد بلند با تیپ آخال

اسب عرب دو سر وارداتی نریان کره کنزالناصر

200,000,000 تومان
اسب عرب فروشی نریان دو سر خارجی به رنگ کهر سن 1.5 ساله کره کنزالناصر و کازیما درشت و خوش حرکت. با مدارک کامل از فدراسیون سوارکاری.

اسب پرشی یک سر خارجی مادیان

350,000,000 تومان
اسب پرشی فروشی مادیان یک سر خارجی کره اسب سیلمی تورینو و نوه اسب وارداتی کالودوس با سن 4 ساله رنگ کرنگ. سالم و سواری شده.ارام. آماده مسابقه با مدارک تکمیل از فدراسیون سوارکاری با حرکت نرم و تمایل کامل به پرش قابل استفاده تا رده 130 در اینده. مناسب برای سوارکاران در رده مالکین جهت مشاوره خرید و تولید اسب پرشی در تماس باشید 09124608266

اسب عرب خالص ایرانی کره نریان

150,000,000 تومان
اسب عرب خالص ایرانی کره میثم و یاقوت. میثم از نسل سزار و غرور - یاقوت از نسل اسد و شوکا به رنگ زیبای قره کهر. قوی و درشت. خوش حرکت برای مسابقات زیبایی اسب عرب خالص ایرانی سیلمی اسد کره ملک النسمان و غمزه از زیباترین اسبهای عرب ایرانی است که کره هایش در مسابقات زیبایی مقامدار هستند.

اسب مادیان عرب یک سر خارجی

150,000,000 تومان
اسب مادیان عرب یک سرخارجی کره تروبادور. سابقه زایمان و کره دهی سالم و زیبا رنگ نیله با مدارک کامل

اسب ترکمن آخال تکه نریان 3 ساله

200,000,000 تومان
فروش اسب نریان ترکمن اخال تکه آرتان کره اراد و التن آراد کره توسن آخال تکه وارداتی انجمن سلطنتی اسب ایران و التن کره سمند. سمند تولید فدراسیون سوارکاری کره اربنت اخال تکه وارداتی این کره نریان در سن 3 سالگی با قد 160 یکی از درشت ترین و زیباترین تولیدات ایران میباشد. دارای پاسپورت از فدراسیون سوارکاری  این خط خونی پتانسیل عالی در پرش دارد . با خرید اسب ترکمن آرتان به قهرمانی فکر کنید فقط جهت مشاوره خرید اسب و تولید اسب ترکمن اخال تکه و یموت در تماس باشید 09124608266
فروش رفته

مادیان عرب خالص ایرانی2 ساله

300,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی قاهره سزار مادر : فوژان کره سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1 درشت و خوش حرکت. به رنگ نیله . مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس و زیبایی جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

مادیان عرب خالص ایرانی 5 ساله

200,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 5 ساله خالص ایرانی پدر : ملک النسمان مادر : لولو کره زرخش درشت و خوش حرکت. به رنگ کرنگ. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. آبستن از سیلمی عرب خالص ایرانی وارث جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

مادیان پرشی kwpn وارداتی

400,000,000 تومان
مادیان پرشی kwpn وارداتی پدر : phin phin کره کنستانت و از مادری نوه عبدالله مادر : juline کره بورگراف نوه لندگراف متولد 2006 . از شجره قهرمانان پرش اروپا در رده 160. با حرکت و تحرک عالی. قاپ قلم قوی. تمایل عالی به پرش. کره دهی عالی. سالم جهت دریافت فیلم اسب واتساپ 09124608266 تماس بگیرید

مادیان عرب خالص ایرانی 3 ساله

230,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی خرید اسب عرب مادیان 3 ساله خالص ایرانی پدر : ملک النمسان مادر : لولو کره زرخش درشت و خوش حرکت. به رنگ کرنگ. مدارک تکمیل. دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. آبستن از سیلمی عرب خالص ایرانی وارث جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

خرید اسب ترکمن پرشی کره آراج

200,000,000 تومان
خرید اسب ترکمن پرشی کره آراج پدر : سیلمی آخال تکه آراج کره سیلمی آخال تکه طلاقوش مادر : آپریل کره سیلمی طلاقوش رفسنجانی با رنگ سمند یال دم مشکی. زیبا و خوش حرکت. سواری شده مسابقه رفته .سن سه ساله مدارک تکمیل پاسپورت از فدراسیون سوارکاری شجره عالی برای پرش برای رده نونهال و نوجوان. جهت مشاوره خرید اسب ترکمن و پرورش اسب ترکمن 09124608266 جهت دریافت فیلم واتساپ پیام بفرستید

اسب سیلمی آخال تکه عادلان کشش

10,000,000 تومان
اسب سیلمی آخال تکه عادلان کره سیلمی آخال تکه آرش به رنگ سمند گوزنی (buckskin) میباشد. پدر : اسب سیلمی آخال تکه آرش مادر : صوفیا کره اربنت این سیلمی تولید کننده رنگ زیبای سمند در طیف های مختلف از سمند یال دم شسته, سمند یال دم سیاه. سمن طلایی , کرم رنگ بهمراه تیپ زیبای اسب ترکمن میباشد. مشخصه اصلی این سیلمی تولید کره های کاملا شبیه به خودش است و استاندارد کردن تیپ با مادیانهای مختلف. این سیلمی از پدری کره سیلمی آرش است که از اسبهای موفق در کورس و پرش میباشد جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب سیلمی آخال تکه آراج کشش

10,000,000 تومان
سیلمی آخال تکه آراج تنها کره سیلمی طلاقوش به رنگ سمند گوزنی (buckskin) میباشد. این سیلمی تولید کننده رنگ زیبای سمند در طیف های مختلف بهمراه تیپ زیبای اسب ترکمن میباشد. جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب مادیان یموت

100,000,000 تومان
اسب فروشی مادیان ترکمن بموت خالص. درشت و زیبا و خوش حرکت. آبستن از سیلمی یموت بابک. این مادیان سابقه

اسب مادیان عرب مصری 4 ساله

220,000,000 تومان
خرید اسب عرب مادیان 3 ساله کره میراژ و کهربا سپهان کهربا کره لجند و لهبه قد 157 این مادیان بین مادیانهای عرب قد بلند به حساب می آید. دارای میکروچیپ و مدارک از فدراسیون سوارکاری. سواری شده و در حال تمرین است.
اسب سیلمی

سیلمی کرد جادو2 جهت کشش

15,000,000 تومان
سیلمی کرد جادو2 جهت کشش پدر : سیلمی کرد جادو مادر : مارال کره سلطان سر و دم گیر زیر سواری. کره دهی عالی. قوی. جهت دریافت اسپرم و کشش 09124608266

سیلمی عرب خالص ایرانی ویس جهت کشش

15,000,000 تومان
سیلمی عرب خالص ایرانی ویس جهت کشش پدر : سیلمی عرب دیهیم فرخی کره اسد و فدک مادر : خاطره بیستون کره ملک النسمان و دیبا از تیره کهیلان سیلمی عرب ویس از زیباترین سیلمی های عرب خالص ایرانی تیپ اسبان اصیل ایران منتقل کننده رنگ , تیپ و حرکت. برادر سیلمی عرب وارث بهترین گزینه تولید کره های عرب خالص ایرانی. کشش و ارسال اسپرم 09124608266

اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث جهت کشش

15,000,000 تومان
اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث جهت کشش پدر : سیلمی عرب دیهیم فرخی کره اسد و فدک مادر : مادیان عرب چمن مخمل کره رستم زیباترین کره سیلمی حداد و غطیمه کره سیلمی عرب انسیاتور از تیره نسمان بنی لام سیلمی عرب وارث از زیباترین سیلمی های عرب خالص ایرانی از شجره 03 با تیپ اسبان اصیل ایران منتقل کننده رنگ , تیپ و حرکت بهترین گزینه تولید کره های عرب خالص ایرانی. کشش و ارسال اسپرم 09124608266

اسب سیلمی پرشی هلشتاین آگودتا جهت کشش

35,000,000 تومان
اسب سیلمی پرشی هلشتاین آگودتا  جهت کشش سیلمی پرشی هولشتاین آکودتا ACODETTO از اسبهای پرشی وارداتی به ایران با موفقیتهای مداوم در مسابقات پرش با اسب ایران تا رده قهرمانی کشور پدر : ACCORADO  نوه AHORN Z مادر : WESTION کره لندگراف قد 178 این سیلمی تولید کننده کره های درشت و اصلاح کننده قد و تیپ است. جهت هماهنگی کشش و دریافت اسپرم 98124608266

اسب سیلمی kwpn پرشی فلینت استون

20,000,000 تومان
اسب سیلمی کی دبلیو پی ان پرشی فلینت استون (سیسرو) جهت کشش و اسپرم پدر : سیلمی هلشتاین کلینتون نوه سیلمی معروف COR DE LA BRYERE  و سیلمی LANDGRAF I لندگراف از موثرترین سیلمی های قرن در ورزش پرش با اسب مادر :مادیان آفرودیت کره کارتاگو و از مادری نوه QUIDAM DE REVEL این سیلمی برادر سیلمی معروف پرشی اروپا کورنت اوبولنسکی میباشد. سیلمی فلینت استون (سیسرو) در اروپا در مسابقات 160 شرکت داشته و در ایران هم در مسابقات پرش با اسب در ارتفاع 130. 140 و 150 شرکت داشته است.پ این سیلمی پرشی با توجه به شجره قوی و موفق اسب های پرشی در رده المپیک اصلاح کننده بسیار قوی است و تولیدات بسیار شبیه به خود تولید کرده است. از خصوصیات این سیلمی اخلاق بسیار آرام که در فعالیت اسب در مانژ سوارکاری و مسابقات بسیار مهم است. از دیگر خصوصیات این سیلمی دست و پای قوی که به کره های خود منتقل میکند. جهت کشش با سیلمی کی دبلیو پی ان فلینت استون در تماس باشید 09124608266

اسب سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1

50,000,000 تومان
اسب سیلمی عرب خالص ایرانی دوران 1 پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی انسیاتور و مادر مادیان عرب بنت دوران سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1 اسب عرب کورسی مشهور عرب است که در سال 1370در تهران به دنیا آمد. او به خاطر رکورد قابل توجه مسابقات کورس با 96 امتیاز و حرفه پرورش موفق خود شناخته شده است. دوران1 یک اسب مسابقه موفق بود و در طول دوران حرفه ای خود در چندین مسابقه گروه 1 برنده شد. او به‌ویژه در مسابقات مسافت‌های طولانی غالب بود. پس از بازنشستگی از مسابقه، دوران1به یک اسب سیلمی محبوب برای پرورش تبدیل شد، و بسیاری از فرزندان او در مسیر خود حرفه های مسابقه ای موفقی داشتند. مشخصات بدنی سیلمی عرب دوران1 که باعث این موفقیت ها شد : ساختار لاغر و عضلانی: اسب‌های مسابقه عرب باید بدنی لاغر و عضلانی با ساختار استخوانی قوی داشته باشند تا از سرعت و استقامت آنها پشتیبانی کند. گردن بلند و باریک: گردن بلند و باریک برای اسب های مسابقه عربی مهم است زیرا به آنها کمک می کند تا تعادل خود را در حین دویدن حفظ کنند و همچنین به تنفس کمک می کند. قفسه سینه عمیق: سینه عمیق به اسب اجازه می دهد تا در حین دویدن اکسیژن بیشتری دریافت کند، که برای سرعت و استقامت پایدار ضروری است. پشت کوتاه: پشت کوتاه برای اسب های مسابقه عربی مطلوب است زیرا انعطاف پذیری و سهولت حرکت را فراهم می کند. شانه بلند و شیب دار: شانه بلند و شیب دار امکان گام بلندتری را فراهم می کند که برای سرعت و استقامت بسیار مهم است. ربع عقبی قوی: یک ربع عقبی قوی و عضلانی برای اسب های مسابقه ای عرب ضروری است، زیرا قدرت لازم برای به جلو راندن آنها را فراهم می کند. به طور کلی، اسب‌های مسابقه عرب باید ترکیبی متعادل و هماهنگ داشته باشند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با سهولت و چابکی حرکت کنند و در عین حال قدرت و استقامت لازم برای رقابت با سرعت‌های بالا در مسافت‌های طولانی را نیز حفظ کنند. از سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1 در حال حاضر اسپرم منجمد موجود است. جهت مشاوره کشش مادیان عرب و خرید اسب عرب در تماس باشید 09124608266

اسب سیلمی عرب مصری مجیک بوی کشش

10,000,000 تومان
اسب عرب مصری دوسر وارداتی مجیک بوی پدر : ال امین کره سیتادل وارداتی به ایران از اروپا مادر : کارولا کره پوگانین رنگ کهر. سر و دم گیری عالی. با جوایز در مسابقات زیبایی و تولیدات زیبا. بسیار پرخون زیر سواری. گزینه عالی جهت سواری و تولید جهت مشاور خرید اسب و تولید اسب عرب در تماس باشید 09124608266

اسب پرشی سیلمی هولشتاین کاندولتو کشش

20,000,000 تومان
اسب سیلمی پرشی هولشتاین کاندالتو متولد 2006 با قد 170 پدر : سیلمی هولشتاین کانتو دارای تاییده سیلمی از نژادهای واردم بلاد اروپا مادر : مادیان پادورا2 از نژاد هولشتاین با قد 170 کره سیلمی لاوالتو نوه سیلمی قرن لندگراف  سابقه شرکت در مسابقات رده های مختلف در ایران با سوارکارهای رده بالای ایران. تولید کننده کره های مستعد پرش با قدرت انتقال قد و تیپ پرشی به تولیدات

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کشش

10,000,000 تومان
اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کره آریا و باران . نوه سیلمی آخال تکه توسن. دارای تیپ شاخص اسب ترکمن با سینه پهن و شجره موفق در پرش. این سیلمی در قهرمانی پرش البرز رده نونهالان یک شده و تولیدات ارزشمندی در زمینه پرش با اسب ترکمن داشته. سیلمی آریا پدر آراد نیز دارای کارنامه بسیار موفق در پرش بوده است با پرش از مانع 190 جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب سیلمی ترکمن ابلق یوزپلنگ

10,000,000 تومان
سیلمی ترکمن یوزپلنگ کره طوفان و مینا11 به رنگ ابلق با قد 165 با سواری بسیار زیبا مناسب تولید کره های ابلق. فرم و استیل سواری بسیار خاص و زیبا. از این سیلمی میتوان کره های درشت ابلق تولید کرد.

اسب سیلمی یموت بابک خرمدین

10,000,000 تومان
اسب سیلمی یموت خالص بابک خرمدین کره کوروش و بلدرچین کوروش کره کوروغلی و بلدرچین کره کبوتر کوروغلی کره اهو سعید یا گل اهو میباشد. تولید کننده امیرحسین قاسمی. این سیلمی تنها بازمانده اسب ترکمن یموت از نسل کبوتر میباشد و جهت ادامه تولید در اسب یموت با کارایی ورزش پرش تولید شده است. قیمت ذکر شده مبلغ 10000000 قیمت کشش میباشد.

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه بالاخان

10,000,000 تومان
اسب سیلمی ترکمن آخال تکه بالاخان زاده ارشک(دلدل +توران)  شمشاد 5. از زیباترین ترین تولیدات آخال تکه ایران با رنگ زیبایی سمند. قد 162 و فرم زیبایی ورزشی و زیبایی. دارای مقام زیبایی و پرش. جهت کشش و اسپرم 09124608266
لوازم اسب
کتاب و مجلات اسب

مجله اسب Canadian Cowboy Country

300,000 تومان
مجله اسب Canadian Cowboy Country یک مجله دو ماهانه است که در زمینه فرهنگ و سبک زندگی غربی در کانادا

مجله اسب Boys Ride Too

300,000 تومان

مجله اسب Boys_Ride_Too یک مجله است که در زمینه اسب سواری برای پسران فعالیت می کند. این مجله در سال 2018 تأسیس شد و توسط انتشارات Boys_Ride_Too منتشر می شود.

مجله Boys_Ride_Too پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب سواری برای پسران ارائه می دهد، از جمله:

 • آموزش و سوارکاری
  • تکنیک های سوارکاری
  • ورزش های اسب سواری
 • پرورش اسب
  • نژادهای اسب
  • پرورش اسب
 • نگهداری اسب
  • تغذیه و رژیم غذایی
  • مراقبت های بهداشتی
 • انگیزه و الهام
  • داستان های موفقیت
  • مصاحبه با سوارکاران برتر

این مجله همچنین شامل مطالبی در مورد مسائل مرتبط با اسب سواری برای پسران مانند سلامتی و رفاه اسب ها است.

مجله Boys_Ride_Too به طور گسترده در میان پسران و خانواده های آنها در سراسر جهان خوانده می شود. این مجله یک منبع ارزشمند برای اطلاعات در مورد اسب سواری برای پسران است.

در اینجا برخی از ویژگی های برجسته مجله Boys_Ride_Too آورده شده است:

 • پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب سواری برای پسران
 • مطالب نوشته شده توسط نویسندگان متخصص
 • عکس های با کیفیت بالا
 • تحقیقات جامع

مجله Boys_Ride_Too یک منبع ارزشمند برای پسران و خانواده های آنها در سراسر جهان است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب سواری برای پسران ارائه می دهد.

در اینجا خلاصه ای از موضوعات پوشش داده شده توسط مجله آورده شده است:

 • آموزش و سوارکاری
  • تکنیک های سوارکاری
  • ورزش های اسب سواری
  • آموزش اسب
  • مراقبت از اسب
 • پرورش اسب
  • نژادهای اسب
  • پرورش اسب
 • نگهداری اسب
  • تغذیه و رژیم غذایی
  • مراقبت های بهداشتی
 • انگیزه و الهام
  • داستان های موفقیت
  • مصاحبه با سوارکاران برتر

مجله Boys_Ride_Too یک منبع ارزشمند برای پسران و خانواده های آنها در سراسر جهان است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب سواری برای پسران ارائه می دهد.

مجله اسب Australian Performance Horse Magazine

300,000 تومان

مجله اسب Australian Performance Horse Magazine یک مجله ماهانه است که در زمینه اسب سواری در استرالیا فعالیت می کند. این مجله در سال 2001 تأسیس شد و در حال حاضر توسط انتشارات Australian Performance Horse Magazine منتشر می شود.

مجله Australian Performance Horse Magazine پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب سواری در استرالیا ارائه می دهد، از جمله:

 • ورزش های اسب سواری
  • پرش با اسب
  • درساژ
  • 3Day Eventing
  • Western Riding
  • Show Jumping
  • Dressage
  • 3Day Eventing
  • Western Riding
 • پرورش اسب
  • نژادهای اسب
  • پرورش اسب
 • نگهداری اسب
  • تغذیه و رژیم غذایی
  • مراقبت های بهداشتی
 • آموزش و سوارکاری
  • تکنیک های سوارکاری
 • رقابت های اسب سواری
  • مسابقات داخلی
  • مسابقات بین المللی

این مجله همچنین شامل مطالبی در مورد مسائل مرتبط با اسب سواری در استرالیا مانند سلامتی و رفاه اسب ها است.

مجله Australian Performance Horse Magazine به طور گسترده در میان سوارکاران و علاقه مندان به اسب سواری در استرالیا خوانده می شود. این مجله یک منبع ارزشمند برای اطلاعات در مورد اسب سواری در استرالیا است.

در اینجا برخی از ویژگی های برجسته مجله Australian Performance Horse Magazine آورده شده است:

 • پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب سواری در استرالیا
 • مطالب نوشته شده توسط نویسندگان متخصص
 • عکس های با کیفیت بالا
 • تحقیقات جامع

مجله Australian Performance Horse Magazine یک منبع ارزشمند برای سوارکاران و علاقه مندان به اسب سواری در استرالیا است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب سواری در استرالیا ارائه می دهد.

در اینجا خلاصه ای از موضوعات پوشش داده شده توسط مجله آورده شده است:

 • ورزش های اسب سواری
  • اخبار و اطلاعات مربوط به مسابقات
  • مصاحبه با ورزشکاران برتر
  • تکنیک های سوارکاری
 • پرورش اسب
  • نژادهای اسب محبوب در استرالیا
  • پرورش اسب در استرالیا
 • نگهداری اسب
  • تغذیه و رژیم غذایی اسب
  • مراقبت های بهداشتی اسب
 • آموزش و سوارکاری
  • تکنیک های سوارکاری
 • رقابت های اسب سواری
  • مسابقات داخلی
  • مسابقات بین المللی

مجله Australian Performance Horse Magazine یک منبع ارزشمند برای سوارکاران و علاقه مندان به اسب سواری در استرالیا است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب سواری در استرالیا ارائه می دهد.

این مجلات بصورت فایل پی دی اف pdf قابل چاپ هستند و روی سی دی تحویل میشود. قیمت 300.000 تومان برای 12 شماره از این مجله میباشد

مجله اسب عرب Arabian Horse World

300,000 تومان

مجله اسب عرب Arabian Horse World یک مجله ماهانه است که در زمینه اسب عربی فعالیت می کند. این مجله در سال 1989 تأسیس شد و در حال حاضر توسط انتشارات AHW Media Group منتشر می شود.

مجله Arabian Horse World پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب عربی ارائه می دهد، از جمله:

 • تاریخ و فرهنگ اسب عربی
 • نژادهای اسب عربی
 • پرورش و نگهداری اسب عربی
 • آموزش و سوارکاری اسب عربی
 • رقابت های اسب عربی

این مجله همچنین شامل مطالبی در مورد مسائل مرتبط با اسب عربی مانند سلامتی و رفاه اسب ها است.

مجله Arabian Horse World به طور گسترده در میان پرورش دهندگان، سوارکاران و علاقه مندان به اسب عربی در سراسر جهان خوانده می شود. این مجله یک منبع ارزشمند برای اطلاعات در مورد اسب عربی است.

در اینجا برخی از ویژگی های برجسته مجله Arabian Horse World آورده شده است:

 • پوشش گسترده ای از موضوعات مرتبط با اسب عربی
 • مطالب نوشته شده توسط نویسندگان متخصص
 • عکس های با کیفیت بالا
 • تحقیقات جامع

مجله Arabian Horse World یک منبع ارزشمند برای پرورش دهندگان، سوارکاران و علاقه مندان به اسب عربی در سراسر جهان است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب عربی ارائه می دهد.

در اینجا خلاصه ای از موضوعات پوشش داده شده توسط مجله آورده شده است:

 • تاریخ و فرهنگ اسب عربی
  • تاریخچه اسب عربی
  • فرهنگ و سنت های مرتبط با اسب عربی
 • نژادهای اسب عربی
  • استانداردهای نژادی
  • پرورش اسب عربی
 • پرورش و نگهداری اسب عربی
  • تغذیه و رژیم غذایی
  • مراقبت های بهداشتی
  • آموزش و تربیت
 • آموزش و سوارکاری اسب عربی
  • تکنیک های سوارکاری
  • ورزش های اسب سواری
 • رقابت های اسب عربی
  • مسابقات زیبایی
  • مسابقات پرش
  • مسابقات درساژ

مجله Arabian Horse World یک منبع ارزشمند برای پرورش دهندگان، سوارکاران و علاقه مندان به اسب عربی در سراسر جهان است. این مجله اطلاعات و بینش ارزشمندی را در مورد اسب عربی ارائه می دهد.

این مجلات بصورت فایل پی دی اف pdf قابل چاپ هستند و روی سی دی تحویل میشود. قیمت 300.000 تومان برای 12 شماره از این مجله میباشد

قیمت اسب چند است

 • نژاد اسب: قیمت اسب‌ها به شدت به نژاد و خط خون آنها وابسته است. نژادهای معروف و با اصالت معمولاً قیمت بالاتری دارند.
 • سن: سن اسب نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. اسب‌های جوانتر معمولاً ارزش بیشتری دارند، در حالی که اسب‌های سالمندتر ممکن است قیمت کمتری داشته باشند.
 • سطح آموزش: اگر اسب آموزش‌دهی شده و مهارت‌های خاصی را دارد، ممکن است قیمت آن بیشتر باشد. میزان تجربه و مهارت‌هایی که اسب در ریدن، آموزش یا مسابقه دارد، تأثیر زیادی بر قیمت آن می‌گذارد.
 • محل جغرافیایی: قیمت اسب‌ها بسته به محل فروش و محلی که اسب در آن قرار دارد متفاوت باشد. در برخی مناطق، هزینه نگهداری و مراقبت از اسب بالاتر است که می‌تواند قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهد.
 • شرایط بازار: عوامل اقتصادی و شرایط بازار نیز می‌توانند تأثیر گذار باشند. تقاضا و عرضه اسب‌ها در بازار، قیمت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت اسب اصیل ترکمن

قیمت خرید اسب‌های اصیل نژاد ترکمن، بستگی به عوامل شامل جنسیت، سن، اصالت نژادی، خط خونی، سطح آموزش و عملکرد، قوام و قدرت، و شرایط بازار است.
اسب‌های ترکمن با تاریخچه‌ای بسیار قدیمی و شهرت جهانی شناخته می‌شوند. قیمت اسب‌های اصیل ترکمن معمولاً بیشترین قیمت در میان اسب‌های ایرانی دارند. قیمت فروش اسب اسب پرشی ترکمن بالاتر است. قیمت اسب اصیل ترکمن از کره حدود صد ملیون تومان شروع میشود.

قیمت اسب‌های ترکمن می‌تواند در بازار ایران از چند ده میلیون تومان تا چند میلیارد تومان متغیر باشد. اما باید توجه داشت که قیمت اسب آخال تکه طلایی ترکمن با کیفیت و اصالت بالا، آموزش و تجربه ورزشی خوب، و موفقیت در مسابقات، به قیمت‌های بالاتری فروخته می‌شوند.

قیمت اسب عرب

نژاد اسب عرب یکی از نژادهای اسب معروف و ارزشمند جهان است. این نژاد اسب برای زیبایی، اصالت، استقامت و سرعت خود شهرت دارد و ایران و عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس به عنوان نژاد اسب اصیل و مورد توجه قرار می‌گیرد. اسب عرب دوسر خارجی دارای پدر مادر وارداتی به ایران است. اسب عرب خالص ایرانی دارای شجره اسب عرب کاملا ایرانی است. اسب عرب یک سر خارجی از پدر یا مادر دارای نسل های اسب عرب وارداتی است.

قیمت خرید اسب اصیل عرب بستگی به عواملی مانند شجره , سطح آموزش ، شرایط سلامتی، خط خونی و روابط نسبی، سن و توانایی‌های ورزشی، میزان موفقیت در مسابقات ورزشی، رنگ و ظاهر و همچنین شرایط بازار دارد.

قیمت خرید اسب ارزان

اسب‌های ارزان قیمت ممکن است به دلیل عواملی مانند نژاد استعداد، سن پایین، سطح آموزش پایین، محل جغرافیایی، بازار محلی، شرایط اقتصادی، تقاضا و عرضه، هزینه نگهداری
به طور کلی، اسب‌های با قیمت ارزان ممکن است در بازار ثانویه، مزایده ها، نمایشگاه‌های فروش، یا در شرایط خاصی که صاحب اسب نیاز به فروش سریع دارد، قابل یافتن باشند.

قیمت اسب پونی

قیمت اسب پونی برای بچه ها بستگی به سن، اندازه، نژاد، سطح آموزش، سلامتی و شرایط عمومی پونی دارد. همچنین، نوع استفاده از پونی نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، پونی‌هایی که برای تفریح کودکان استفاده می‌شوند، قیمت کمتری نسبت به پونی‌های آموزشی یا ورزشی دارند.

قیمت خرید اسب پونی در ایران می‌تواند از چند ملیون تا چند ده ملیون و حتی بیشتر متغیر باشد. قیمت اسب پونی مینیاتوری همچنین، هزینه نگهداری، جیره غذایی، محل نگهداری، هزینه پرورش و مراقبت‌های دامپزشکی نیز تأثیرگذار است. قیمت اسب فلابلا و قیمت اسب شتلند از قیمت   قیمت اسب خزر بالاتر است.

قیمت خرید اسب فریزین

قیمت اسب‌های نژاد فریزین (Friesian) معمولاً بالاتر از بسیاری از سایر نژادهای اسب است. اسب فریزین از نژادهای اسب سنگین است که اصالت خود را از منطقه فریزلند در هلند می‌گیرد. آن‌ها برای ظاهر زیبا، حرکت برجسته، شخصیت ملایم و توانایی‌هایشان در اجرای انواع فعالیت‌های ورزشی، کالسکه رانی و نمایشگاه‌های پونی سواری بسیار محبوب هستند.

قیمت اسب فریزین بستگی به عوامل متعددی دارد، از جمله سن، جنسیت، سطح آموزش، میزان تجربه در ورزش، موقعیت جغرافیایی و بازار محلی. اسب‌های فریزین با تربیت و آموزش حرفه‌ای و تجربه بالا به قیمت بیشتری دست می‌یابند.

قیمت اسب‌های فریزین معمولاً از چند صد ملیون تا ملیارد متغیر است. در موارد خاص و برای اسب‌های با کیفیت بالا و خط خون برجسته، قیمت ممکن است به صد هزار دلار یا بیشتر برسد.

قیمت خرید اسب کرد

قیمت اسب کرد بستگی به شجره , تیپ اسب و رنگ دارد. کاربرد اسب کرد در تعزیه و سواری آزاد است.

خرید فروش اسب شایر

شایر (Shire) یک نژاد اسب سنگین و قوی است که به عنوان یکی از بزرگترین نژادهای اسب در دنیا شناخته می‌شود. قیمت خرید و فروش اسب‌های شایر متغیر است و بستگی به عواملی مانند سن، جنسیت، اصالت نژاد، سطح آموزش، سلامتی و شرایط عمومی اسب دارد.

اسب‌های شایر معمولاً قیمت بالایی دارند به دلیل اندازه بزرگ، قدرت فیزیکی قوی و کاربردهای گوناگونشان در کشاورزی، سوارکاری ترکیبی و نمایشگاه‌ها. قیمت اسب‌های شایر ممکن است از چند هزار دلار تا چند ده هزار دلار و حتی بیشتر تغییر کند، به ویژه برای اسب‌های با کیفیت بالا، خط خون برجسته و تجربه در کارهای مختلف.

خرید فروش اسب

خرید و فروش اسب، به عنوان یک فعالیت تجاری سوداور همچنین به عنوان یک علاقه‌مندی محبوب در صنعت اسب‌ انجام می‌شود. برای خرید یا فروش اسب می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  1. تحقیق و آگاهی: قبل از شروع به خرید یا فروش اسب، تحقیق کنید و اطلاعات لازم را درباره بازار خرید اسب، نژادها، خط خونی، خصوصیات، قیمت‌ها و شرایط فعلی بازار به دست آورید.
  2. مشورت با متخصصان: با مربیان و متخصصان معتبر و با تجربه استفاده کنید. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب صحیح اسب و درک بهتر بازار کمک کنند.
  3. مراجعه به نمایشگاه‌ها و حراجی‌ها: به نمایشگاه‌ها و حراجی‌های اسب محلی و بین‌المللی رفته و اسب‌های موجود را مشاهده کنید.

قیمت فروش اسب

قیمت خرید اسب در بازار اسب، در هر نژاد و هر اسب ممکن است متفاوت باشد.در خرید نژادهای اسب اصیل و معروف تر معمولاً بالاتری دارند. همچنین، اسب‌های جوان و با پتانسیل برتری در ورزش‌های اسب‌دوانی قیمت بالاتری دارند.

قیمت خرید اسب می‌تواند از چند ده ملیون برای اسب‌های معمولی یا غیر اصیل شروع شود و تا چندین ملیارد  برای اسب‌های مسابقه‌ای یا نژادهای بسیار ارزشمند و پرطرفدار متغیر باشد.

قیمت اسب در ایران

قیمت اسب در ایران بر اساس نژاد، سن و کیفیت اسب تعیین می‌شود. برخی از نژادهای محبوب اسب در ایران شامل ترکمن، اسب کرد، اسب عرب، و اسب فلات ایران هستند. همچنین، اسب‌های با آموزش و تجربه ورزشی بالا معمولاً با قیمت بیشتری عرضه می‌شوند. قیمت بهترین اسب ایران حدود ده ملیارد تومان است.

قیمت خرید اسب‌ها در بازار ایران می‌تواند از چند ده میلیون تومان تا چند میلیارد تومان متغیر باشد، به طوری که اسب‌های با کیفیت و اصالت بالا قیمت‌های بالاتری دارند. همچنین، شرایط بازار، تقاضا و عرضه در زمان خرید نیز می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.

قیمت بهترین اسب جهان

قیمت بهترین اسب جهان بستگی به بستگی به عوامل مختلفی دارد. این عوامل شامل نژاد اسب، سطح آموزش، میزان تجربه و موفقیت در مسابقات، استقامت و قدرت، خط خون و اصالت، جنسیت و شرایط بازار است. و شرایط بازار است. این اسب‌ها اغلب به صورت خصوصی یا در حراجی‌های اختصاصی فروخته می‌شوند و قیمت آن‌ها معمولاً در میلیون‌ها و حتی میلیاردها دلار است.

قیمت اسب پرشی

قیمت اسب‌های پرشی بستگی به عوامل مختلفی دارد، از جمله نژاد اسب، جنسیت، سن، سطح آموزش و عملکرد، اصالت نژادی، خط خون، قوام و قدرت، شرایط بازار و تقاضا و عرضه در زمان خرید.

نژادهای اسب پرشی وارداتی معروف شامل هانوورین، هلشتاینر، کی دبلیو پی ان ، تراکنر ، سویدیش وارمبلود، و بلژیکی هستند. همچنین، اسب‌های مسابقه‌ای با موفقیت در مسابقات بین‌المللی و اصالت نژادی بالا معمولاً قیمت بالاتری دارند.برای خرید اسب پرشی دوسر خارجی به شجره و تست دی ان ای توجه کنید.

قیمت خرید اسب‌های پرشی ممکن است در محدوده متفاوتی قرار بگیرد. در ایران، قیمت اسب‌های پرشی معمولاً در حدود چند ده میلیون تومان تا چندصد میلیون تومان قرار می‌گیرد. البته، برای اسب‌های با کیفیت بالا، آموزش و تجربه خوب و موفقیت در مسابقات، ممکن است قیمت بیشتری درخواست شود. اسب پرشی هولشتاین از قدیمی ترین نژادهای اسب پرشی در ایران است.

میزان قیمت خرید اسب پرشی همچنین ممکن است در بازار بین‌المللی بسیار بیشتر از این باشد، بسته به شرایط بازار و موقعیت جغرافیایی.

برای اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر درباره قیمت‌های اسب‌های پرشی در بازار، بهتر است با مشاوره از متخصصان صنعت اسب‌دوانی، مربیان معتبر و منابع خرید و فروش اسب پرشی مراجعه کنید.

قیمت اسب تروبرد

قیمت اسب‌های تروبرد بسته به عوامل مختلفی مانند سن، نژاد، عملکرد مسابقه‌ای، ساختار، خلق و خو و شجره می‌تواند به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد. علاوه بر این، تقاضای بازار و موقعیت مکانی نیز می تواند بر محدوده قیمت تأثیر بگذارد.

اسب‌های مسابقه‌ای تروبرد با حرفه‌های مسابقه‌ای موفق و رده‌های خونی چشمگیر قیمت‌های بالاتری دارند. قیمت‌ها می‌تواند از صد ملیون برای اسب‌های جوان و اثبات‌نشده تا میلیارد برای اسب‌های مسابقه‌ای باکیفیت با سوابق اثبات شده و خطوط خونی ارزشمند متغیر باشد.

قیمت اسب جدید سردار آزمون از نژاد تروبرد بالغ بر دو ملیون دلار است

قیمت گرانترین اسب جهان

به دلیل تغییرات مداوم در بازار اسب‌دوانی و معاملات خصوصی، قیمت گرانترین اسب جهان ممکن است به روز شده و تغییر کند. برخی از گرانترین اسب‌های دنیا به تاریخ نوشتن این متن شامل موارد زیر بوده‌اند

   • فلوند (Fusaichi Pegasus): این اسب در سال 2000 به قیمت 60 میلیون دلار خریداری شد.
   • آوگوستینو (Shareef Dancer): این اسب نیز با قیمتی در حدود 40 میلیون دلار در سال 1983 فروخته شد.
   • سیگنالمن (Seattle Dancer): این اسب در سال 1985 با قیمتی حدود 13.1 میلیون دلار به فروش رفت.

قیمت اسب جیپسی

قیمت اسب‌های جیپسی (Gypsy Vanner) ممکن است متغیر باشد و بسته به عوامل مختلفی مانند نژاد بالاخص نژاد جیپسی و مشخصه‌های آن، سن، جنسیت، سطح آموزش، سطح تجربه، پدیگری، رنگ و طرح پوشش، اصالت نژادی و شرایط بازار تغییر کند.

قیمت اسب‌های جیپسی می‌تواند در محدوده‌های مختلف قرار بگیرد. قیمت اسب‌های جیپسی جوان و آموزش دیده معمولاً بالاتر است. همچنین، برخی عوامل مانند وجود پدیگری معتبر، رنگ و طرح پوست منحصر به فرد و سطح زیبایی و قدرت بدنی می‌تواند تأثیرگذار باشد.

قیمت اسب خامنه ای

:  یک اسب ترکمن یموت از خراسان شمالی بصورت هدیه که یادگار رهبر نام گذاری شد و قیمت و ارزش بالایی داشت.

قیمت اسب ورزشی

قیمت خرید اسب‌های پرشی مسابقه ای بسته به عوامل که شامل نژاد ، سن، جنسیت، سطح آموزش و تجربه، سابقه مسابقه، سلامتی و عملکرد فیزیکی اسب، شجره ، شرایط بازار و تقاضا، اصالت نژادی و سایر عوامل می‌شود. قیمت اسب هانورین براساس معیار هاست
اسب پرشی خارجی معمولاً بالاتر از قیمت اسب‌های عمومی است، زیرا این اسب‌ها معمولاً دارای آموزش و تجربه ویژه‌ای در زمینه ورزش هستند و در رقابت‌های مختلف شرکت می‌کنند.

قیمت اسب هلندی، نوع ورزشی که اسب در آن شرکت می‌کند نیز می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. قیمت اسب هلشتاین، قیمت اسب‌هایی که در مسابقات معروف مانند مسابقات اسب‌دوانی، درساژ، اسب‌های سوارکاری پرش ، معمولاً بالاتر است.

   • سلامت و فیزیکی: یک اسب خوب باید سالم، فعال و بدون مشکلات جدی سلامتی باشد. این شامل داشتن سیستم تنفس و قلب سالم، ساختار استحکام استخوانی، نداشتن مشکلات پوستی و موارد مشابه است.
   • طبیعت و رفتار: یک اسب خوب باید دارای رفتار آرام، متعادل و قابل کنترل باشد. آن باید حاکمیت و تسلط خوبی بر طبیعت خود داشته باشد و در موقعیت‌های استرس آرامش خود را حفظ کند.
   • تربیت و آموزش: یک اسب خوب باید قابلیت آموزش و آموخته شدن را داشته باشد. اسبی که آموزش‌پذیری بالا و همکاری خوبی با سوارکاران داشته باشد، معمولاً به عنوان یک اسب خوب محسوب می‌شود.
   • قدرت و عملکرد: یک اسب خوب باید در قواعد ورزشی خود برجستگی داشته باشد و قدرت، توانایی و عملکرد مناسبی در زمینه مورد نظر داشته باشد. برای مثال، اگر اسب هدف پرش است، باید دارای توانایی پرش بالا و فنون مناسب پرش باشد.
   • آسایش و راحتی سوارکار: یک اسب خوب باید توانایی حمل و نقل سوارکار را با راحتی و آسانی داشته باشد. این شامل صحبت به سوارکار و تعامل خوب با او، حساسیت به دستورات سوارکار و قابلیت مشارکت و همکاری با او است.
   • شجره و نژاد: پدیگری و نژاد اسب نیز می‌توانند نشانه‌هایی از کیفیت و خوب باشد