نمایش دادن همه 10 نتیجه

اسب سیلمی آخال تکه عادلان کشش

10,000,000 تومان
اسب سیلمی آخال تکه عادلان کره سیلمی آخال تکه آرش به رنگ سمند گوزنی (buckskin) میباشد. پدر : اسب سیلمی آخال تکه آرش مادر : صوفیا کره اربنت این سیلمی تولید کننده رنگ زیبای سمند در طیف های مختلف از سمند یال دم شسته, سمند یال دم سیاه. سمن طلایی , کرم رنگ بهمراه تیپ زیبای اسب ترکمن میباشد. مشخصه اصلی این سیلمی تولید کره های کاملا شبیه به خودش است و استاندارد کردن تیپ با مادیانهای مختلف. این سیلمی از پدری کره سیلمی آرش است که از اسبهای موفق در کورس و پرش میباشد جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب سیلمی آخال تکه آراج کشش

10,000,000 تومان
سیلمی آخال تکه آراج تنها کره سیلمی طلاقوش به رنگ سمند گوزنی (buckskin) میباشد. این سیلمی تولید کننده رنگ زیبای سمند در طیف های مختلف بهمراه تیپ زیبای اسب ترکمن میباشد. جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کشش

10,000,000 تومان
اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کره آریا و باران . نوه سیلمی آخال تکه توسن. دارای تیپ شاخص اسب ترکمن با سینه پهن و شجره موفق در پرش. این سیلمی در قهرمانی پرش البرز رده نونهالان یک شده و تولیدات ارزشمندی در زمینه پرش با اسب ترکمن داشته. سیلمی آریا پدر آراد نیز دارای کارنامه بسیار موفق در پرش بوده است با پرش از مانع 190 جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب ترکمن اخال تکه مادیان 1.5 ساله

200,000,000 تومان
اسب مادیان ترکمن آخال تکه 1.5 ساله با مدارک کامل فدراسیون سوارکاری پدر : رها مهرپور کره طلاقوش و باران پور مادر : شوکا کره طاقان و تارا کره سمند رنگ قره کهر. از بهترین شجره اسب ترکمن ایران. مناسب کورس, پرش و زیبایی. بسیار قد بلند با تیپ آخال

اسب ترکمن آخال تکه مادیان

200,000,000 تومان
اسب ترکمن اخال تکه مادیان 2.5 ساله به رنگ کهر پدر : آرش2 یا یادگار آرش مادر : نفس کره حیدربابا و ژولیت. حیدربابا کره سمند و گل توسن از تولیدات فدراسیون سوارکاری سالم با مدارک تکمیل و میکروچیپ از فدراسیون سوارکاری. خط خونی پرشی اسب ترکمن ایران. مناسب ورزش و تولید با توجه به شجره و تیپ عالی. بسیار خوش حرکت

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه بالاخان

10,000,000 تومان
اسب سیلمی ترکمن آخال تکه بالاخان زاده ارشک(دلدل +توران)  شمشاد 5. از زیباترین ترین تولیدات آخال تکه ایران با رنگ زیبایی سمند. قد 162 و فرم زیبایی ورزشی و زیبایی. دارای مقام زیبایی و پرش. جهت کشش و اسپرم 09124608266

اسب مادیان یموت

100,000,000 تومان
اسب فروشی مادیان ترکمن بموت خالص. درشت و زیبا و خوش حرکت. آبستن از سیلمی یموت بابک. این مادیان سابقه

اسب نریان ترکمن آخال تکه مشکی

120,000,000 تومان
  • سن 2 ساله
  • از نسل شمشیر سیلمی وارداتی از ترکمنستان
  • دارای پتانسل پرش

اسب سیلمی یموت بابک خرمدین

10,000,000 تومان
اسب سیلمی یموت خالص بابک خرمدین کره کوروش و بلدرچین کوروش کره کوروغلی و بلدرچین کره کبوتر کوروغلی کره اهو سعید یا گل اهو میباشد. تولید کننده امیرحسین قاسمی. این سیلمی تنها بازمانده اسب ترکمن یموت از نسل کبوتر میباشد و جهت ادامه تولید در اسب یموت با کارایی ورزش پرش تولید شده است. قیمت ذکر شده مبلغ 10000000 قیمت کشش میباشد.

اسب سیلمی ترکمن ابلق یوزپلنگ

10,000,000 تومان
سیلمی ترکمن یوزپلنگ کره طوفان و مینا11 به رنگ ابلق با قد 165 با سواری بسیار زیبا مناسب تولید کره های ابلق. فرم و استیل سواری بسیار خاص و زیبا. از این سیلمی میتوان کره های درشت ابلق تولید کرد.