نمایش دادن همه 5 نتیجه

اسب سیلمی عرب مصری مجیک بوی کشش

10,000,000 تومان
اسب عرب مصری دوسر وارداتی مجیک بوی پدر : ال امین کره سیتادل وارداتی به ایران از اروپا مادر : کارولا کره پوگانین رنگ کهر. سر و دم گیری عالی. با جوایز در مسابقات زیبایی و تولیدات زیبا. بسیار پرخون زیر سواری. گزینه عالی جهت سواری و تولید جهت مشاور خرید اسب و تولید اسب عرب در تماس باشید 09124608266

اسب عرب خالص ایرانی کره نریان

150,000,000 تومان
اسب عرب خالص ایرانی کره میثم و یاقوت. میثم از نسل سزار و غرور - یاقوت از نسل اسد و شوکا به رنگ زیبای قره کهر. قوی و درشت. خوش حرکت برای مسابقات زیبایی اسب عرب خالص ایرانی سیلمی اسد کره ملک النسمان و غمزه از زیباترین اسبهای عرب ایرانی است که کره هایش در مسابقات زیبایی مقامدار هستند.

اسب عرب دو سر وارداتی نریان کره کنزالناصر

200,000,000 تومان
اسب عرب فروشی نریان دو سر خارجی به رنگ کهر سن 1.5 ساله کره کنزالناصر و کازیما درشت و خوش حرکت. با مدارک کامل از فدراسیون سوارکاری.

اسب مادیان عرب مصری 4 ساله

220,000,000 تومان
خرید اسب عرب مادیان 3 ساله کره میراژ و کهربا سپهان کهربا کره لجند و لهبه قد 157 این مادیان بین مادیانهای عرب قد بلند به حساب می آید. دارای میکروچیپ و مدارک از فدراسیون سوارکاری. سواری شده و در حال تمرین است.

اسب مادیان عرب یک سر خارجی

150,000,000 تومان
اسب مادیان عرب یک سرخارجی کره تروبادور. سابقه زایمان و کره دهی سالم و زیبا رنگ نیله با مدارک کامل