نمایش دادن همه 2 نتیجه

قیمت اسب پرشی اخته ترکمن

200,000,000 تومان
قیمت اسب پرشی اخته ترکمن نریان ترکمن اخنه 5 ساله کره سیلمی ترکمن ساسان دست پا سالم. اماده مسابقه. قد 160 . مسابقه رفته 120 مناسب سوارکاران با وزن و قد بلند

قیمت اسب پرشی تروبرد

200,000,000 تومان
قیمت اسب پرشی تروبرد نریان دوخون تروبرد 9 ساله کره سیلمی کینگ او د سان با مدارک دست پا سالم. اماده مسابقه. قد 170 مناسب سوارکاران با وزن و قد بلند