نمایش دادن همه 4 نتیجه

اسب مادیان پرشی 2سر خارجی kwpn

900,000,000 تومان
اسب مادیان پرشی 2سر خارجی kwpn سن 4 ساله با شجره و تیپ عالی. سواری شده و پرش کار کرده

اسب نریان ترکمن آخال تکه مشکی

120,000,000 تومان
  • سن 2 ساله
  • از نسل شمشیر سیلمی وارداتی از ترکمنستان
  • دارای پتانسل پرش

قیمت اسب پرشی اخته ترکمن

200,000,000 تومان
قیمت اسب پرشی اخته ترکمن نریان ترکمن اخنه 5 ساله کره سیلمی ترکمن ساسان دست پا سالم. اماده مسابقه. قد 160 . مسابقه رفته 120 مناسب سوارکاران با وزن و قد بلند

قیمت اسب پرشی تروبرد

200,000,000 تومان
قیمت اسب پرشی تروبرد نریان دوخون تروبرد 9 ساله کره سیلمی کینگ او د سان با مدارک دست پا سالم. اماده مسابقه. قد 170 مناسب سوارکاران با وزن و قد بلند