در حال نمایش یک نتیجه

مادیان عرب خالص ایرانی 3 ساله

200,000,000 تومان
مادیان عرب خالص ایرانی 3 ساله پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی قاهره سزار مادر : مادیان عرب خالص ایرانی لولوپارسیا کره ذرخش بدن قوی. دست پا سالم. دم گیری عالی. مناسب تولید و ورزش. آبستن از سیلمی عرب خالص ایرانی وارث