در حال نمایش 4 نتیجه

کره مادیان عرب خالص ایرانی 1 ساله

150,000,000 تومان
کره مادیان عرب خالص ایرانی 1 ساله پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی آراد سلطان مادر : مادیان عرب خالص ایرانی لولو پارسیا تیره عبیان شراک دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان زیبایی. درشت و خوش حرکت. سر ودم گیری عالی. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

کره مادیان عرب خالص ایرانی 1 ساله

150,000,000 تومان
کره مادیان عرب خالص ایرانی 1 ساله پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی گلادیاتور مادر : مادیان عرب خالص ایرانی نجوا تیره نسمان بنی لام دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان زیبایی. درشت و خوش حرکت. سر ودم گیری عالی. جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

کره مادیان عرب مصری یکسر خارجی

100,000,000 تومان
کره مادیان عرب مصری یکسر خارجی پدر : سیلمی عرب مصری آجاشاکاخان مادر : مادیان عرب مصری یکسر خارجی کره میسترال دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان زیبایی. درشت و خوش حرکت جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید

مادیان عرب کورسی یکسر خارجی

150,000,000 تومان
مادیان عرب کورسی یکسر خارجی پدر : سیلمی عرب کورسی ایم سوت مادر : مادیان عرب یک سر خارجی شیربانو کره مبارک از برترین مادیانهای کورسی ایران دست پا سالم. مناسب ورزش و تولید. نوه قهرمانان کورس . خوش حرکت و با بدن عضله ای جهت مشاوره خرید اسب و پرورش اسب 09124608266 برای دریافت فیلم اسب واتساپ پیام بفرستید