انواع دهنه اسب و کاربرد آهن دهنه

دهنه اسب وسیله ای است که به منظور کنترل اسب توسط سوارکار استفاده می شود. دهنه از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

 • میله دهنه: میله دهنه، قسمت اصلی دهنه است که به سر اسب متصل می شود.
 • لگام: لگام، قسمتی از دهنه است که در دهان اسب قرار می گیرد.

دهنه ها انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. برخی از انواع دهنه اسب عبارتند از:

 • دهنه آبخوری: دهنه آبخوری، ساده ترین نوع دهنه است. این دهنه از یک میله دهنه ساده و یک لگام تشکیل شده است.
 • دهنه میل صاف: دهنه میل صاف، نوع دیگری از دهنه است که از یک میله دهنه صاف و یک لگام تشکیل شده است. این دهنه نسبت به دهنه آبخوری، کنترل بیشتری به سوارکار می دهد.
 • دهنه میل قوس دار: دهنه میل قوس دار، نوع دیگری از دهنه است که از یک میله دهنه قوس دار و یک لگام تشکیل شده است. این دهنه نسبت به دهنه میل صاف، کنترل بیشتری به سوارکار می دهد.
 • دهنه میل کشی: دهنه میل کشی، نوع دیگری از دهنه است که از یک میله دهنه صاف یا قوس دار و یک لگام کشی تشکیل شده است. این دهنه به سوارکار اجازه می دهد تا به طور دقیق تر کنترل اسب را در دست بگیرد.
 • دهنه بینی: دهنه بینی، نوع دیگری از دهنه است که به جای لگام، در بینی اسب قرار می گیرد. این دهنه نسبت به سایر دهنه ها، ملایم تر است.

انتخاب نوع دهنه مناسب برای اسب، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع سوارکاری که انجام می شود: دهنه های مختلف برای انواع مختلف سوارکاری مناسب هستند. به عنوان مثال، دهنه های آبخوری و میل صاف برای سوارکاری تفریحی مناسب هستند، در حالی که دهنه های میل قوس دار و میل کشی برای سوارکاری ورزشی مناسب هستند.
 • خصوصیات اسب: برخی از اسب ها نسبت به برخی دیگر، حساس تر هستند. بنابراین، انتخاب دهنه مناسب برای اسب حساس، اهمیت بیشتری دارد.
 • تجربه سوارکار: سوارکاران باتجربه تر می توانند از دهنه های پیچیده تر استفاده کنند، در حالی که سوارکاران مبتدی تر باید از دهنه های ساده تر استفاده کنند.

هنگام انتخاب دهنه اسب، مهم است که با یک مربی سوارکاری باتجربه مشورت کنید تا دهنه مناسب برای اسب خود را انتخاب کنید.

کاربرد آهن دهنه

آهن دهنه، قسمتی از دهنه اسب است که در دهان اسب قرار می گیرد. آهن دهنه معمولاً از فلز ساخته می شود و دارای شکل و اندازه مختلفی است. آهن دهنه وظیفه انتقال فشار دست سوارکار به دهان اسب را بر عهده دارد.

آهن دهنه ها انواع مختلفی دارند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. برخی از انواع آهن دهنه عبارتند از:

 • آهن دهنه ساده: آهن دهنه ساده، ساده ترین نوع آهن دهنه است. این آهن دهنه از یک میله صاف و دو حلقه تشکیل شده است.
 • آهن دهنه میل دار: آهن دهنه میل دار، نوع دیگری از آهن دهنه است که از یک میله صاف و یک میل منحنی تشکیل شده است. این آهن دهنه نسبت به آهن دهنه ساده، کنترل بیشتری به سوارکار می دهد.
 • آهن دهنه میل قوس دار: آهن دهنه میل قوس دار، نوع دیگری از آهن دهنه است که از یک میله صاف و یک میل منحنی قوس دار تشکیل شده است. این آهن دهنه نسبت به آهن دهنه میل دار، کنترل بیشتری به سوارکار می دهد.

انتخاب نوع آهن دهنه مناسب برای اسب، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع سوارکاری که انجام می شود: آهن دهنه های مختلف برای انواع مختلف سوارکاری مناسب هستند. به عنوان مثال، آهن دهنه های ساده برای سوارکاری تفریحی مناسب هستند، در حالی که آهن دهنه های میل دار و میل قوس دار برای سوارکاری ورزشی مناسب هستند.
 • خصوصیات اسب: برخی از اسب ها نسبت به برخی دیگر، حساس تر هستند. بنابراین، انتخاب آهن دهنه مناسب برای اسب حساس، اهمیت بیشتری دارد.
 • تجربه سوارکار: سوارکاران باتجربه تر می توانند از آهن دهنه های پیچیده تر استفاده کنند، در حالی که سوارکاران مبتدی تر باید از آهن دهنه های ساده تر استفاده کنند.

در اینجا برخی از کاربردهای آهن دهنه آورده شده است:

 • کنترل اسب: آهن دهنه به سوارکار اجازه می دهد تا اسب را در جهت دلخواه خود هدایت کند.
 • توقف اسب: آهن دهنه به سوارکار اجازه می دهد تا اسب را متوقف کند.
 • شروع حرکت اسب: آهن دهنه به سوارکار اجازه می دهد تا اسب را شروع به حرکت کند.
 • تغییر سرعت اسب: آهن دهنه به سوارکار اجازه می دهد تا سرعت اسب را تغییر دهد.

آهن دهنه وسیله ای مهم در سوارکاری است که نقش مهمی در کنترل اسب ایفا می کند. انتخاب نوع آهن دهنه مناسب برای اسب و نحوه استفاده صحیح از آن، اهمیت زیادی دارد.

09124608266