رنگ اسب سمند

قیمت آخال تکه معنی آخال تکه اسب آخال تکه مشکی مادیان آخال تکه نژاد آخال تکه ترکمن یموت ترکمن خرید اسب ترکمن یموت فروش اسب ترکمن یموت اسب یموت فروش قیمت اسب ترکمن یموت

رنگ اسب سمند یکی از رنگ‌های اصلی اسب است که مختص به اسب ترکمن است به طیف‌های مختلف طلایی ، زرد و کرمی اشاره دارد.

مشخصات رنگ سمند:

  • بدن: زرد، از کرمی روشن تا طلایی تیره
  • یال و دم: سیاه یا قهوه‌ای یا کرمی
  • پاها: سیاه یا همرنگ بدن

انواع رنگ سمند:

  • سمند سوخته: قهوه‌ای تیره
  • سمند طلایی: طلایی روشن
  • سمند خرمایی: قهوه‌ای مایل به قرمز

نژادهای اسبی که به رنگ سمند یافت می‌شوند:

  • اسب ترکمن: این نژاد به طور شایع در رنگ سمند یافت می‌شود.

نکاتی در مورد رنگ سمند:

  • رنگ سمند یک رنگ غالب است، به این معنی که اگر یکی از والدین اسب سمند باشد، احتمال اینکه کره اسب هم سمند باشد زیاد است.
  • رنگ سمند با ژن خاصی مرتبط است که بر رنگدانه‌های پوست و موی اسب تأثیر می‌گذارد.
  • رنگ سمند در فرهنگ‌های مختلف معانی مختلفی دارد. در ایران، سمند نماد قدرت، شجاعت و نجابت است.

09124608266