مزرعه پرورش اسب آقاخان

مزرعه پرورش اسب آقاخان یک مزرعه پرورش اصیل است که توسط آقاخان، رهبر معنوی جامعه مسلمانان شیعه اسماعیلی تأسیس شده است. این عملیات بیش از یک قرن است که به پرورش و مسابقه اسب ها می پردازد و به یکی از موفق ترین عملیات های پرورش نژاد اصیل در جهان تبدیل شده است.

آغا خان استودز انواع نژادهای مختلف اسب از جمله اسبهای اصیل، عربها و اسبهای ورزشی ایرلندی را پرورش داده و مسابقه می دهند. آنها تعدادی اسب مسابقه معروف از جمله شرگار دارند که در دربی اپسوم در سال 1981 برنده شد.

اسب های پرورش یافته توسط استودس آقاخان به دلیل کیفیت، ورزشکاری و زیبایی شناخته شده اند. آنها با استفاده از آخرین تکنیک های علم دامپزشکی و ژنتیک برای تولید اسب هایی با بهترین صفات ممکن پرورش داده می شوند. استودس آقاخان همچنین در حفظ و نگهداری نژادهای اسب در حال انقراض مانند اسب مارواری هند و اسب آخال تکه ترکمنستان مشارکت فعال داشته است.

آغا خان استودز علاوه بر پرورش و مسابقه اسب‌ها، تعدادی سازمان خیریه را نیز اداره می‌کند که به بهبود زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد. این سازمان ها بر آموزش، مراقبت های بهداشتی و توسعه روستایی تمرکز می کنند و تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم در برخی از فقیرترین مناطق جهان داشته اند.

09124608266