معرفی اسب پرشی سیلمی تورینو نژاد kwpn

اسب پرشی سیلمی وارداتی تورینو

اسب پرشی سیلمی تورینو کره کالوادوس و برلن به رنگ کرنک از نژاد کی دبلیو پی ان سال 1385 توسط آقای کشاورز وارد ایران شده و در مسابقات گوناگون پرش مورد استفاده قرار گرفته است. این سیلمی در سالهای بعد مورد استفاده در تولید قرار گرفت و انواع مادیانهای پرشی وارداتی , یک سر خارجی پرش و مادیانهای دوخون و تربرد و همچنین مادیانهای ترکمن کشش کرد و تولیدات با کیفیتی به میدان پرش عرضه کرد.

اسب پرشی سیلمی وارداتی تورینو (2)

اسب پرشی سیلمی وارداتی تورینو

علاوه بر کیفیت بالا ، عملکرد ورزشی قابل تحسین ، رفتار و اخلاق آرام ، تکنیک پرش عالی و مهم تر از همه قابلیت انتقال ژن بالا به تولیدات از دیگر خصوصیات این سیلمی پرشی است که میتوان به آن اشاره کرد که با مادیانهای ایران نتاج عالی تولید کرده است.

اسب سیلمی تورینو در سال 1388 با پرشکار آقای علیرضا میرزایی در مسابقه قهرمانی کشور شرکت داشته است.

 

جهت مشاوره و خرید اسبهای پرشی خارجی در تماس باشید 09124608266

09124608266