تولیدات

تولیدات انجمن اسب

اسب عرب خالص ایرانی وارث

انجمن اسب ایران از گذشته تا امروز تعدادی اسب شاخص در نژادهای اسب ترکمن, اسب عرب, اسبچه کاسپین و اسب کرد تولیدات داشته که در نسلهای بعد مورد استفاده تولید و ورزش قرار گرفته اند. این تولیدات با توجه به فرم بدنی (کانفورمیشن) و شجره از بهترینهای نژاد خود با توجه به صفات غالب خط خونی تولید شده اند.

زیر تعدادی از این تولیدات را مشاهده میکنیم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *