سیلمی عرب وارداتی امیر اشیرف Amir Ashiraf

سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی سیلمی های عرب ایران سیلمی های اسب عرب اسب سیلمی عرب تاج اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی

سیلمی عرب وارداتی امیر اشیرف Amir Ashiraf متولد 2004

مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب زیبایی 09124608266
پدر :سیلمی عرب جاستیس WH JUSTICE
مادر :مادیان عرب GUENDALINA

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266

تولیدکننده : Bred by el paradiso stud, Italy

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

جوایز :

دارای یکی از زیباترین صورت ها و عنوان دار مقام های زیبایی :
ده اسب سیلمی برتر، مسابقات جهانی پاریس، 2008
نفر دوم در کلاس و قهرمان ذخیره ملی لهستانی جوانان ، لهستان، 2008
رتبه سوم در مسابقات قهرمانی اروپا
سوم در کلاس یک نمایش مسابقات بین المللی اتریش، ولز – .، 2008
پنچ اسب برتر در قهرمانی سیلمی‌ها ، قهرمانی جهان پاریس، 2008
اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب
پنچ اسب برتر نریان های 2 سال قهرمانی جهان – پاریس 2006
مقام اول مسابقات Boario، ایتالیا، 2006
مقام چهارم گروه نریان های 2 سال زیبایی آخن بعد از سیلمی های ماراژ و مارکویس کاهر – آلمان 2006
مقام دوم گروه نریان های 3 سال زیبایی چیتا دی کاستلو – ایتالیا 2005
مقام اول گروه نریان های 1 سال زیبایی وگرا – ایتالیا 2005
مقام اول گروه نریان های 1 سال زیبایی تراوالیاتو- ایتالیا 2005
مقام اول گروه نریان های 2 سال زیبایی دارفو بواریو ترمه – ایتالیا 2006
اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب
پدر سیلمی ها : 
حسن اشیرف – رینی داخارات – بی ام فامار ال پالوان – حسن جیو
و یانی اشیرف و ویکتور اشیرف در ایران.

09124608266