اسب سیلمی عرب عجمان مونیسیونه

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری سیلمی عرب تاج سیلمی عرب میراژ سیلمی عرب عبودی سیلمی عرب مبارک سیلمی عرب براری سیلمی عرب انسیاتور سیلمی عرب خرداد سیلمی عرب دی بهیج خرید اسب عرب سیلمی فروش اسب سیلمی عرب بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب بهترین سیلمی های عرب ایران سیلمی مجیک اسب مجیک مگنیفیک سیلمی کنزالناصر اسب سیلمی عرب تاج سیلمی خالص عرب قره سمرقند بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عرب انسیاتور سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی سیلمی های عرب ایران سیلمی های اسب عرب

اسب سیلمی عرب عجمان مونیسیونه
عجمان مونیسیونه یک اسب سیلمی معروف عرب است که تأثیر بسزایی در پرورش اسب عرب و دنیای نمایش گذاشته است. عجمان مونیسیونه متولد 2002، اسب عرب کرنگ است که به خاطر زیبایی چشمگیر، ظرافت و حرکات ظریفش شهرت دارد.

عجمان مونیسیونه پسر پدر مشهور WH Justice و مادیان Anthea Moniscione است. WH Justice یک اسب سیلمی عربی بسیار تأثیرگذار است که از اسب‌های عرب نمایشی موفق متعددی تولید کرده است و تأثیر او در ویژگی‌های استثنایی عجمان مونیسیونه دیده می‌شود.

خود عجمان مونیسیونه در رینگ نمایش به موفقیت چشمگیری دست یافته است. او در مسابقات زیبایی معتبر اسب عرب در سراسر جهان نشان داده شده و قهرمان شده است. سابقه نمایش او شامل قهرمانی های متعدد و مقام های برتر در دسته های مختلف، از جمله کلاس های هالتر و مسابقات قهرمانی پرورش است.

حضور زیبا، ترکیب درست و جذابیت عجمان مونیسیونه او را در میان علاقه مندان و پرورش دهندگان اسب عرب محبوب کرده است. فرزندان او نیز قول خود را نشان داده اند و به تنهایی به موفقیت دست یافته اند و زیبایی و ویژگی های خود را به ارث برده اند.

 

09124608266