اسب سیلمی عرب مراد پاشا MURAT PASZA

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری سیلمی عرب تاج سیلمی عرب میراژ سیلمی عرب عبودی سیلمی عرب مبارک سیلمی عرب براری سیلمی عرب انسیاتور سیلمی عرب خرداد سیلمی عرب دی بهیج خرید اسب عرب سیلمی فروش اسب سیلمی عرب بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب بهترین سیلمی های عرب ایران سیلمی مجیک اسب مجیک مگنیفیک سیلمی کنزالناصر اسب سیلمی عرب تاج سیلمی خالص عرب قره سمرقند بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عرب انسیاتور سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی سیلمی های عرب ایران سیلمی های اسب عرب

اسب سیلمی عرب مراد پاشا MURAT PASZA

پدر :  ELISTAN

مادر : MALOWANA LALA

تولد 2008

نرياني سياه رنگ و وارداتي از كشور لهستان ، با حركت شگفت انگيز از بهترين خط خوني لهستان ، داراي شجره اي سياه رنگ از شجره يكي از اسطوره هاي تاريخ لهستان Probat  و پسر معروفش Fawor قهرمان زيبايي جهان ، اروپا و جام ملتها.شجره اي كه در آن نه تنها توليد اسب سياه يك امتياز محسوب مي شود بلكه توليد قهرمان هاي زيبايي و كورس از ديگر محسناتش مي باشد. از اين خط خوني همين بس كه مادياني شانزده ساله به نام  پيلار سال 2010 به مبلغ حدود 400 ميليون تومان به مزرعه الشغب قطر فرستاده شد. مادر مراد پاشا معرفي كننده خط خوني مطرح روز دنيا ، مونوگرام است. مرادپاشا تركيبي از رنگ سياه ، تناسب اندام عالي ، شجره اي بي نظير و با مشخصات يك اسب زيبايي

09124608266