اسب سیلمی عرب مونوگرام Monogramm

اسب سیلمی عرب مونوگرام Monogramm

مونوگرام (Monogramm) یک اسب نر معروف عرب بود که تأثیر قابل توجهی در دنیای پرورش اسب عرب گذاشت. او در سال 1973 متولد شد و در لهستان در مزرعه پرورش اسب عرب ایالتی یانو پودلاسکی پرورش یافت.

مونوگرام به خاطر زیبایی استثنایی، فرم صحیح و حرکت چشمگیرش شناخته شده بود. او بدنی قوی و عضلانی با سر صاف، چشمانی رسا و گردنی خوب داشت. او حدود 15.2 دست (62 اینچ یا 157 سانتی متر) قد داشت.

شجره مونوگرام چشمگیر بود، با رگه های خونی تأثیرگذار عرب. پدرش نگاتیو بود، یک اسب سیلمی عرب که به خاطر ورزشکاری و حرکت عالی اش معروف بود. مادر مونوگرام مونوگراما بود که او نیز یک مولد موفق بود.

مونوگرام یک کار نمایشی موفق داشت و قهرمانی ها و افتخارات متعددی در لهستان و بین المللی کسب کرد. او یک اسب سیلمی قهرمان ملی لهستان و یک اسب سیلمی قهرمان جهان بود.

مونوگرام به عنوان یک سیلمی پرورشی تأثیر قابل توجهی بر روی نژاد اسب عرب گذاشت. فرزندان او زیبایی، تیپ و توانایی های ورزشی او را به ارث بردند و آنها را هم در رینگ نمایش و هم در پرورش اسب موفق کرد. بسیاری از فرزندان او به قهرمانان و تأثیرگذار در پرورش نریان و مادیان تبدیل شده اند.

مونوگرام در سال 2002 درگذشت، اما میراث او از طریق نوادگانش که ویژگی های برجسته او را حفظ کرده و به نژاد اسب عرب کمک می کنند، ادامه دارد.

09124608266