اسپرم اسب در نوشابه انرژی زا

اسپرم اسب در نوشابه انرژی زا

در سال های 2015 و 2016، شایعه ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در نوشابه های انرژی زا از اسپرم اسب استفاده می شود. این شایعه به سرعت در میان کاربران فضای مجازی منتشر شد و باعث نگرانی بسیاری از مردم شد.

اما این شایعه صحت ندارد. هیچ یک از شرکت های تولید کننده نوشابه انرژی زا از اسپرم اسب در محصولات خود استفاده نمی کنند.

علت انتشار این شایعه، استفاده از تائورین در نوشابه های انرژی زا بود. تائورین یک آمینو اسید است که به طور طبیعی در بدن انسان و سایر پستانداران یافت می شود. این ماده همچنین در ادرار و اسپرم اسب نر نیز یافت می شود.

برخی از افراد با توجه به اینکه تائورین در ادرار و اسپرم اسب نر یافت می شود، تصور کردند که این ماده از اسپرم اسب نر استخراج می شود. اما این تصور کاملاً اشتباه است.

تائورین مورد استفاده در نوشابه های انرژی زا به طور صنعتی و از منابع غیر حیوانی تولید می شود. این ماده از منابعی مانند نفت خام، گاز طبیعی یا گیاهان استخراج می شود.

بنابراین، شایعه استفاده از اسپرم اسب در نوشابه های انرژی زا کاملاً بی اساس و نادرست است.

09124608266