بهترین زمان ضد انگل کره اسب

بهترین زمان ضد انگل کره اسب

انجمن دامپزشکان اسب آمریکا (AAEP) توصیه می کند که کره اسب ها باید برای اولین بار در 2-3 ماهگی و سپس هر 1-3 ماه پس از آن تا زمانی که به سن 1 سالگی برسند، انگل زدایی شوند. پس از آن باید شمارش تعداد تخم انگل در مدفوع برای تعیین برنامه . نوع کرم زدایی مناسب انجام شود.

توجه به این نکته ضروری است که زمان دقیق و دفعات کرم زدایی ممکن است بر اساس عواملی مانند سن کره اسب، وضعیت سلامتی و قرار گرفتن در معرض اسب های دیگر یا محیط های آلوده متفاوت باشد. بهتر است با یک دامپزشک مشورت کنید تا یک برنامه کرم زدایی فردی برای کره اسب خود تهیه کنید.

چه نوع ضد انگلی برای کره اسب ها باید استفاده شود؟
کرم‌زدایی خاصی که باید برای کره‌ها استفاده شود به چند عامل مانند سن کره، نوع کرم‌های موجود و منطقه‌ای که کره در آن زندگی می‌کند بستگی دارد. به طور کلی توصیه می شود کره اسبها را از حدود 2 تا 3 ماهگی کرم زدایی کرده و هر 4 تا 6 هفته یکبار تا زمانی که کره به 8-6 ماهگی برسد کرم زدایی را ادامه دهید.

رایج‌ترین کرم‌زدای کره‌ها بنزیمیدازول‌ها (مانند فنبندازول) و لاکتون‌های ماکروسیکلیک (مانند ایورمکتین) هستند. با این حال، همکاری با دامپزشک برای تعیین مناسب‌ترین برنامه کرم‌زدایی برای کره شما بسیار مهم است، زیرا آنها می‌توانند نیازهای فردی کره شما را ارزیابی و بر اساس شرایط خاص توصیه‌هایی ارائه کنند.

علاوه بر این، انجام اقدامات مدیریتی خوب برای کمک به کاهش خطر آلودگی به کرم در کره اسب ها، مانند حذف منظم کود و چرخش مرتع، مهم است.

09124608266