بیماری های عصبی اسب چیست؟

بیماری های عصبی اسب چیست؟

چندین بیماری عصبی وجود دارد که می تواند اسب ها را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از شایع ترین بیماری های عصبی در اسب ها عبارتند از:

میلوآنسفالیت تک یاخته ای اسب (EPM): EPM یک بیماری عصبی ناشی از یک انگل تک یاخته ای است که می تواند مغز و نخاع اسب ها را تحت تاثیر قرار دهد. می تواند علائمی مانند آتاکسی، ضعف و تحلیل عضلانی ایجاد کند.

سندرم وابلر: سندرم وابلر یک بیماری عصبی است که مهره های گردنی در گردن را تحت تاثیر قرار می دهد. این می تواند باعث فشرده شدن نخاع شود که منجر به آتاکسی، ضعف و ناهماهنگی شود.

میلوآنسفالوپاتی هرپس ویروس اسب (EHM): EHM یک بیماری عصبی است که توسط ویروس هرپس اسب ایجاد می شود. می تواند علائمی مانند آتاکسی، ناهماهنگی و ضعف را ایجاد کند.

ویروس نیل غربی: ویروس نیل غربی یک بیماری ویروسی است که می تواند سیستم عصبی اسب ها را تحت تاثیر قرار دهد و علائمی مانند آتاکسی، لرزش عضلانی و تشنج ایجاد کند.

بوتولیسم: بوتولیسم یک بیماری عصبی است که توسط سم بوتولینوم تولید شده توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود. می تواند علائمی مانند ضعف عضلانی، فلج و مشکل در بلع را ایجاد کند.

هاری: هاری یک بیماری ویروسی است که می تواند سیستم عصبی اسب ها را تحت تاثیر قرار دهد و علائمی مانند پرخاشگری، ناهماهنگی و تشنج ایجاد کند.

کزاز: کزاز یک بیماری باکتریایی است که توسط باکتری کلستریدیوم تتانی ایجاد می شود. این می تواند سیستم عصبی اسب ها را تحت تاثیر قرار دهد و علائمی مانند سفتی، اسپاسم عضلانی و مشکل در بلع را ایجاد کند.

برای صاحبان اسب بسیار مهم است که با دامپزشکان خود برای ایجاد یک برنامه مدیریت سلامت جامع که شامل واکسیناسیون مناسب و استراتژی های پیشگیری، نظارت منظم بر سلامت عصبی و درمان مناسب در صورت لزوم باشد، همکاری کنند. تشخیص زودهنگام و مداخله اغلب می تواند منجر به پیش آگهی بهتری برای اسب های مبتلا به بیماری های عصبی شود.

 

09124608266