زاویه سم اسب ایده آل در نعلبندی چقدر است؟

زاویه-سم-اسب-در-نعلبندی

زاویه سم ایده آل برای اسب می تواند بسته به عوامل مختلفی از جمله ساختار اسب، نظم و استفاده مورد نظر متفاوت باشد. اما به طور کلی زاویه سم ایده آل بین 50 تا 55 درجه در نظر گرفته می شود.

زاویه سم بین سطح زمین و جلوی دیواره سم اندازه گیری می شود که به عنوان انگشت پا شناخته می شود. این زاویه به این دلیل مهم است که بر نحوه حرکت اسب و توزیع وزن از طریق پاهای خود تأثیر می گذارد.

زاویه سم بسیار تند (بالاتر از 55 درجه) می تواند فشار زیادی بر تاندون ها و رباط های پا وارد کند و منجر به کشیدگی و آسیب شود. زاویه سم خیلی کم (کمتر از 50 درجه) می تواند باعث شود اسب وزن بیشتری بر روی پاشنه های خود وارد کند که همچنین می تواند منجر به آسیب و لنگش شود.

در نهایت، زاویه سم ایده‌آل برای اسب به عوامل مختلفی بستگی دارد و مهم است که با یک دریانورد یا دامپزشک آگاه کار کنید تا بهترین رویکرد را برای نیازهای فردی اسب خود تعیین کنید.

09124608266