اسب

سیلمی ترکمن آخال تکه طاغان

کشش سیلمی ترکمن آخال تکه طاقان

سیلمی ترکمن آخال تکه طاغان

پدر : دلدل و مادر : طلیعه قره تپه
از تولیدات خانم لوییز فیروز
تاریخ تولد اسب:1376
رنگ اسب:کهر

تولیدات و کره های کورس کرده سیلمی ترکمن طاقان

سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1398 1 0 1 0 0.15 % 85
1397 6 2 4 0 0.83 % 31
1396 3 1 2 0 0.39 % 47
1395 12 8 4 0 1.71 % 15
1394 6 3 3 0 0.88 % 27
1393 7 6 1 0 0.96 % 24
1392 2 1 1 0 0.26 % 82
1390 3 1 2 0 0.68 % 26
1389 2 1 1 0 0.53 % 34
1388 1 1 0 0 0.31 % 57
1386 5 2 3 0 1.22 % 19
1385 1 0 1 0 0.16 % 61
1384 6 2 4 0 1.42 % 16
1383 6 2 4 0 1.78 % 13
1382 2 1 1 0 0.25 % 46
مجموع 63 31 32 0
# اسب نژاد جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR دوپینگ مالک مربی
1 دلدل بانو ترکمن م 20 طاغان اجو 7 1 1 2 قلیچ دوردی صفایی دوردی کوچک نژاد
2 قزل یلدز ترکمن ن 20 طاغان لیدی برد 1 0 0 0 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
3 گل بالقان ترکمن م 19 طاغان یل چشمه 1 0 1 0 عبدالحامد سعادتی بایرام دردی سلاقی
4 باریت ترکمن ن 19 طاغان عرب گل 17 1 3 0 مهندس ضیایی خان محمد چپرلی
5 تویلی ترکمن ن 19 طاغان ماهان 7 0 1 1 ارازگلدی نفس پور مشهد ایگدری
6 گزل ترکمن م 19 طاغان گل سوار 4 0 1 0 عزیز بهادر سعدی سعدشیخی
7 لیدی جین ترکمن م 19 طاغان لیدی برد 1 0 0 1 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
8 جیران ترکمن م 19 طاغان گل صحرا 3 0 0 0 فاضل شایسته عثمان تاجی زاده
9 خانم گل ترکمن م 18 طاغان گوگ بهار 2 0 0 0 مهندس ضیایی عثمان تاجی زاده
10 آیناز ترکمن م 18 طاغان صحرا 3 0 0 1 جلال موسوی سعدی سعدشیخی
11 نورشهریار ترکمن ن 18 طاغان گل صحرا 12 2 1 1 غزاله شایسته تاشجان توفیقی نژاد
12 آیدفل2 ترکمن م 18 طاغان آهو 1 0 0 0 ناصر سعدبای سعدی سعدشیخی
13 گلسن ترکمن م 18 طاغان آلتن قره بالقن 1 0 0 0 مرحوم ابراهیم نفس پور سعدی سعدشیخی
14 ایلیاد2 ترکمن ن 18 طاغان گل آق بند 3 0 0 0 مسعود غیاثی جمال الدین علایی
15 توران ترکمن م 16 طاغان گل ماهان 11 0 1 2 مهندس ضیایی آنا قلیچی
16 نوید خان ترکمن ن 16 طاغان جمیله 3 1 0 0 عبداله چودری یعقوب چپرلی(ارازقلی)
17 عالم جهان ترکمن م 16 طاغان سمندر 1 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
18 آی تکین2 ترکمن ن 16 طاغان لوهندر 3 0 0 0 اسحاق و احسان الهی حمید فرود
19 گلالک ترکمن م 16 طاغان نازقوش 10 6 3 0 امین جاهد کسه عوض خوجملی
20 جهان مارال ترکمن م 15 طاغان مادیان کسلخه 16 3 2 2 نورالدین طلابی جلال ایری
21 ایلخان ترکمن ن 14 طاغان گل ماهان 1 0 0 0 اوستا یوسف پور عبدالحی مهرانی
22 پرستو2 ترکمن م 13 طاغان سابله 1 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین محمد گوگ نژاد(نظرمحمد)
23 قره گوز ترکمن ن 13 طاغان گل سمن 22 4 2 3 مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال
24 نازتاتار ترکمن م 12 طاغان گل تاتارعلیا 3 0 1 0 حاج امید رستگارمقدم یوسف دهش
25 کیکل خان ترکمن م 12 طاغان آق قوش 3 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
26 فیروزقره تپه ترکمن ن 12 طاغان نسیم قره تپه 8 1 1 2 خانم فیروز نوریقدی یلقی
27 دلبراوچ قوئی ترکمن م 10 طاغان آی ایندی 8 1 4 0 سلیم وعظیم خرمالی نوریقدی یلقی
28 قیربای جرگلان ترکمن ن 10 طاغان گزل 3 0 0 1 آتا نفس انفاس آتا نفس انفاس
29 آتابیگ ترکمن ن 9 طاغان دل آهو 16 7 2 3 112
1 *
حاج مصطفی قلیزاده و سعید طوقی عبدالکریم گوگ نژاد
30 آتایار ترکمن ن 9 طاغان کسلخه 9 1 2 3 سرکارخانم سولماز خرمالی رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان)
31 یاشار خان ترکمن ن 9 طاغان زیبال 1 0 0 0 نادر قرنجیک محمد یلقی
32 هما ترکمن م 9 طاغان گل چمن 3 1 0 2 مرحوم حاج هادی هاشمی گل محمد حاجی زاده
33 سردارخان صوفیان ترکمن ن 9 طاغان گوگ جهان 7 0 2 1 احمد نیازی بهنام تاجی زاده
34 شادکام ترکمن ن 9 طاغان شادلیق 19 2 2 7 85 مهندس میرحیدری محمد امین گوگ نژاد
35 ردری ترکمن ن 9 طاغان قره قوش صوفیان 12 1 1 2 69 مهدی صادقی مهدی صادقی
36 گل گتیر ترکمن م 8 طاغان مادیان کسلخه 1 1 0 0 دگش باستان و عطا نوبری رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان)
37 دل آرا 3 ترکمن م 8 طاغان دل آهو 14 3 4 1 98
1 *
خانم دکتر احدی محمد امین گوگ نژاد
38 ادهم مختار ترکمن ن 8 طاغان بهارایلم 2 0 1 0
1 *
رضا مختاری عثمان تاجی زاده
39 شوکا قره تپه ترکمن م 8 طاغان تارا ظهیر 5 0 0 0 سمیرا فیروز حمید فرود
40 بالامان ترکمن ن 8 طاغان گل تاج محمد خوجه 1 0 0 0 داریوش ره باریان عبدالصمد خوجملی
41 صامنچی ترکمن ن 8 طاغان گل جرگلان 0 0 0 0
42 ملایم ترکمن م 7 طاغان آل سقرقویی دره 9 1 0 1 70 فرهاد صادقلو آنا قلیچی
43 قزل گل ترکمن م 7 طاغان قره قوش صوفیان 6 0 0 2 دکتر محمد ابراهیمیان مراد تاجی زاده
44 آرکا ترکمن ن 7 طاغان دل آهو 5 4 1 0 100 سردار آزمون جمشید روشنی
45 هامراك حبیب ایشان ترکمن م 7 طاغان دورچاکلی 9 0 0 2 54 مهندس محمود نیازی یونس رجال
46 آلتین شاهوار ترکمن ن 7 طاغان آلتین آی طلا 4 0 0 2 61 علی برومند بهنام تاجی زاده
47 سهراب علیزاده ترکمن ن 7 طاغان پرندوش 1 0 0 0 مرکز پرورش و تولید اسب علیزاده علیرضا سلیمانی
48 درقوش دزقی ترکمن ن 7 طاغان آق قوش 12 2 3 1 72 محمد جواد دزقی حکیم بردی اندروا
49 ایلیار 2 ترکمن ن 7 طاغان کارادنیز 9 0 2 3 63 نادر شهیدی رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان)
50 آلما ماربل ترکمن ن 7 طاغان آیسان ماربل 6 1 1 1 69 علی کرم علی عبدالله یلقی
51 حاجیلر ترکمن ن 7 طاغان گوگ تای 1 0 0 0 مهدی قزل سفلو عبیداله رجال
52 غزل باغ سبز ترکمن م 7 طاغان نگین 1 0 0 0 حمید رضا قصاب یوسف خوجملی
53 تای طاغن فهیم ترکمن ن 7 طاغان شیدا گز 5 0 2 0 59 مهندس فهیمان الله یار دهش
54 آی لانار ترکمن م 6 طاغان آزما 8 0 0 1 61 پهلوان نور الدین اغشته رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان)
55 گلین سروین ترکمن م 6 طاغان آهوترکمن 5 0 2 0 74
1 *
ددش احمر منصور بای پور
56 آتلان ماربل ترکمن ن 6 طاغان آیسان ماربل 0 0 0 0
57 عجایب ۲ ترکمن ن 5 طاغان آزما 3 0 0 1 مرحومحاج ابراهیم انجم روز عبدالکریم گوگ نژاد
58 آی طاغان ترکمن م 5 طاغان سرنای 1 0 0 0 سهیل کیان نیا حمید قلرعطا
59 ناز قوش گز ترکمن م 5 طاغان گوهر قوش 1 1 0 0 محمد و نعمان یزدانی امید یزدانی
60 آران حبیب ایشان ترکمن ن 5 طاغان یاسمن 0 0 0 0 نعمت خلیقی سید بهروز مرجانی
61 افسون شهریار ترکمن م 5 طاغان روناک 4 0 0 1 46 غدیر رئوفی فرشاد خطیب
62 اصیلا ایزدی ترکمن م 5 طاغان سایلانار ایزدی 8 1 3 0 79 مرتضی فلکی و مجید کمالی امید یزدانی
63 رخ برفی سام ترکمن م 4 طاغان ماهگل 4 0 0 0 علیرضا یوسف پور عبدالمنان پرویز

جهت مشاوره کشش مادیان های ترکمن و خرید سیلمی ترکمن با ما در تماس باشید 09124608266

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *