سیلمی عرب دوسر وارداتی آشیل لوباب

سیلمی عرب دوسر وارداتی آشیل لوباب
جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266
🏅پدر : کنز الناصر ( جاستیس – فتون الشقب)
❌مادر:مادیان خالص مصری لباب(آنساتا ملک شاه/آنساتا حجازی)
☀️متولد سال 2016
⭕دارای خط خونی فوق العاده عالی دوسر: (مگنوم سایکی و العدید الشقب – آنساتا حجازی و آنساتا حلیم شاه)
🌍مستقر در: استان البرز.کرج.کردان

09124608266