سیلمی عرب دوسر وارداتی آواتور 

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی های عرب ایران بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی

سیلمی عرب دوسر وارداتی آواتور

جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی های عرب ایران بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی

🏆پسري بي رقيب از خاندان پادشاهان جهان،سیلمی زیبا و قهرمان آواتور اسطوره ای🏆
⭕وليعهد ارزشمند و موفق از توليدات سيلمي قهرمان و بی رقیب کنز البیدایر در ایران.
🔥آواتور پسري از نسل قهرمانان جهان عجمان مونیسیونه و اسطوره ی ملک العالم کیوآرمارک افسانه ای🔥
🏅عنوان دار مقام های متعدد در مسابقات زیبایی ایران🏅
🐎تولیداتی استثنایی در ایران و قدرت تاثیر گزاری بالا🐎

09124608266