سیلمی عرب رومیناجا علی Ruminaja Ali

سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی سیلمی های عرب ایران سیلمی های اسب عرب اسب سیلمی عرب تاج اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی

سیلمی عرب رومیناجا علی Ruminaja Ali

Ruminaja Ali یک اسب سیلمی عرب بسیار مورد احترام است که به دلیل تأثیر قابل توجه خود بر نژاد اسب عرب شناخته شده است.

پدر : شیخ البادی کره مورافیک نوه سیلمی عرب مصری نظیر

مادر : بنت مجیدا نوه مورافیک و علاالدین نوه سیلمی عرب مصری نظیر

مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب زیبایی 09124608266

او در سال 1976 پرورش یافت و توسط دکتر موری و شرلی پاپلول از ایالات متحده پرورش یافت. نسب رومینجا علی به پدر بانفوذ شیخ البادی و مادر معروف بنت مجیدا بازمی گردد.

Ruminaja Ali دارای زیبایی استثنایی، ظاهری ظریف و حضور کاریزماتیک بود. او گردنی قوس دار، خط الراس قوی و صاف، پشتی کوتاه و دمی خوش حالت داشت. سر او به‌ویژه به‌خاطر ظرافت‌اش، با چشم‌های رسا و درشت و نمای ظروفی که نمونه‌ای از نوع کلاسیک عربی بود، مورد تحسین قرار گرفت.

رومیناجا علی، فراتر از ویژگی‌های جسمانی‌اش، به‌عنوان یک اسب سیلمی تولیدی پرورش تأثیر چشمگیری داشت. او فرزندان قهرمان متعددی تولید کرد که زیبایی، ظرافت و ویژگی های مطلوب او را به ارث بردند. نوادگان او در رشته های مختلف از جمله سواری، پرفورمنس و پرورش سرآمد بوده اند.

تأثیر رومیناجا علی را می توان در بسیاری از شجره نامه های اسب عرب مشاهده کرد، زیرا فرزندان او و فرزندان آنها همچنان به شکل دادن به این نژاد در سراسر جهان ادامه می دهند. تأثیر او به‌ویژه در رینگ نمایشی برجسته بوده است، زیرا فرزندان او در نمایشگاه‌ها و مسابقات قهرمانی اسب عرب به موفقیت دست یافتند.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که نفوذ و شهرت رومینجا علی به طور گسترده ای شناخته شده است، جزئیات خاص در مورد در دسترس بودن او برای پرورش و فرزندان فردی باید از طریق ثبت رسمی اسب عرب یا پرورش دهندگان معتبر آشنا به اصل و نسب او تأیید شود.

میراث Ruminaja Ali به عنوان اسب سیلمی با زیبایی و قدرت پرورش قابل توجه همچنان در جامعه اسب عرب طنین انداز می شود و تأثیر او بر توسعه و اصلاح نژاد همچنان قابل توجه است.

09124608266