سیلمی عرب وارداتی تاج tajj

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی های عرب ایران بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی

سیلمی عرب وارداتی تاج

جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب در تماس باشید 09124608266

سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی های عرب ایران بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب برای کشش سیلمی عربی ایرانی سیلمی اسب عرب سیلمی های عرب ایرانی

🏆پسري بي رقيب از خاندان پادشاهان جهان،سیلمی زیبا و قهرمان تاج اسطوره ای🏆
⭕وليعهد ارزشمند و موفق از توليدات سيلمي قهرمان و بی رقیب ماراژ و تاجانا در ایران.
🔥#تاج پسري از نسل قهرمانان جهان ماراژ افسانه ای و ملک العالم مروان_الشقب اسطوره اي.🔥
🔴عنوان دار مقام های متعدد در مسابقات زیبایی اروپا و ایران.
🐎تولیداتی استثنایی در ایران و اروپا و قدرت تاثیر گزاری بالا🐎
❌ارسال اسپرم به تمام نقاط کشور❌
🌏بازدید: استان یزد.رضوان شهر.مزرعه ی راستی

نام اسب تاج تولید کننده هلند
پدر ماراژ – پدربزرگ: مروان الشقب – مادربزرگ: آر جی ای کورس مادر تاتجانا اس – پدربزرگ: آراستین – مادربزرگ: تاباکرکا
کاربری سیلمی کشور Netherlands
جنسیت نریان استان
تاریخ تولد 1389-03-04 مالک محمدرضا انتظاری
تاریخ ورود 1394-04-07 وارد کننده
تیره حمدانی نژاد عرب
شماره میکروچیپ 45511274778858845228 شماره یولین 528001000013936
تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 رومیناجا علی رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1354
بنت دینا رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1357
کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 کابور رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1348
ادجورا رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1346
لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 بی شاه رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1354
رافولتا -رز رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1349
کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 آزا دستینی رنگ: قره کهر – تاریخ تولد: 1349
افهر رهزا رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1347
آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 بای ال بی رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1347
استار اف اوفیر رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1348
بی ای پرسیوسمموریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 آلادین رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1353
روحارا آمبر فیره رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1357
انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 ایوکالیپتوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 باندوس رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1342
ایونایس رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1337
بلبووری باسکانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 باسک رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1334
انهر رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1351
تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 سایمون سادیکرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1367 آسفوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 ملیک رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1348
حنان رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1345
سایمون سافانادرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 سانکت گورگ رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1353
27ابن جلال 5 رنگ: کرنگ سیر – تاریخ تولد: 1351
آرینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 پالاسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 اسوان رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1336
پانل رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1338
آرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 آربا رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1340
نابگ رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1344
تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 متروپلیا رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1335
نابگ رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1344
پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 اسوان رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1336
پوستینیا رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1343
تانگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 پاکستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 کومیر رنگ: کرنگ – تاریخ تولد: 1351
پاناگیا رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1349
تانترارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 ناسلیدنیک رنگ: ابرش – تاریخ تولد: 1339
تین رنگ: کهر – تاریخ تولد: 1346

09124608266