سیلمی عرب وارداتی مدالیون MEDALION

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

سیلمی عرب وارداتی مدالیون MEDALION

مشاوره خرید اسب عرب و تولید اسب عرب وارداتی 09124608266

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🏆پسري بي رقيب از خاندان پادشاهان جهان،سیلمی زیبا و قهرمان مدالیون 🏆

 

⭕وليعهد ارزشمند و موفق از توليدات سيلمي قهرمان و بی رقیب کیوآرمارک و مادیان ماتاهاری .

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

 

🔥 پسري از نسل اسطورهای جهان “مروان الشقب” و “مونوگرام” افسانه ای🔥

🔴عنوان دار مقام های متعدد در مسابقات زیبایی اروپا.

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🐎تولیداتی استثنایی در اروپا و قدرت تاثیر گزاری بالا🐎

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

❌ارسال اسپرم به تمام نقاط کشور❌

✅هم اکنون مستقر در ایران: استان خوزستان

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

⬅️مالکیت این سیلمی قهرمان: مزرعه ی پالادیوم استاد

09124608266