سیلمی عرب وارداتی مروادی دل مار MARWADEE DEL MAR

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

سیلمی عرب وارداتی مروادی دل مار MARWADEE DEL MAR

مشاوره خرید اسب عرب و تولید اسب عرب وارداتی 09124608266

2015 Bay Stallion

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

کره ی وادی الشقب قهرمان دو بار زیبایی جهان
نوه ی دو اسطوره ی بزرگ دنیا:

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

#مروان_الشقب و #کوبینیک و نتیجه ی سیلمی بزرگ اترنتی_ابن_ناوارون افسانه ای

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

💥دارنده ی عناوین زیبایی فوق العاده:
✅مقام اول گروه و قهرمان قهرمانان نریان های جوان زیبایی تولیپ کاپ هلند 2018
✅مقام اول گروه و قهرمان قهرمانان نریان های جوان زیبایی وست کواست بلژیک 2017
✅مقام اول گروه و نایب قهرمان قهرمانان زیبایی نریان های جوان ویچی رده ی بی 2018
✅مقام اول گروه و نایب قهرمان قهرمانان کره نریان های جوان زیبایی اروپا 2017
✅مقام اول گروه و قهرمان قهرمانان نریان های جوان زیبایی اسپا بلژیک 2017
💥جزو ۵ اسب برتر چمپیونی شو منتون فرانسه 2018💥

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

✅به مالکیت مهندس رهگذر و هم اکنون مستقر در شهریار و مزرعه ی رهگذر استاد.

09124608266