لیست باشگاه های سوارکاری شیراز

در اینجا لیست باشگاه های سوارکاری شیراز آورده شده است:

 • باشگاه سوارکاری ماهان شیراز
 • باشگاه سوارکاری آرش
 • باشگاه سوارکاری شبدیز
 • باشگاه سوارکاری سلطان
 • باشگاه سوارکاری دشت بهشت
 • باشگاه سوارکاری پارسیان
 • باشگاه سوارکاری آترا
 • باشگاه سوارکاری مجتمع آموزشی ماد
 • باشگاه سوارکاری برادران محمدی
 • باشگاه سوارکاری ملل زرقان
 • باشگاه سوارکاری ابرش
 • باشگاه سوارکاری عقاب
 • هیئت سوارکاری استان فارس

این باشگاه ها خدمات مختلفی را ارائه می دهند، از جمله سوارکاری تفریحی، آموزش سوارکاری، و پرورش اسب.

در اینجا برخی از ویژگی های هر یک از این باشگاه ها آورده شده است:

 • باشگاه سوارکاری ماهان شیراز یک باشگاه خصوصی است که در جاده شیراز-بوشهر واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری آرش یک باشگاه خصوصی است که در شهرک بزین واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری شبدیز یک باشگاه خصوصی است که در زرقان واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری سلطان یک باشگاه خصوصی است که در کوار واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری دشت بهشت یک باشگاه خصوصی است که در زرقان واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری پارسیان یک باشگاه خصوصی است که در بخش ارژن واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری آترا یک باشگاه خصوصی است که در کیلومتر 3 جاده صدرا واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری مجتمع آموزشی ماد یک باشگاه خصوصی است که در شهر شیراز واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری برادران محمدی یک باشگاه خصوصی است که در زرقان واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری ملل زرقان یک باشگاه خصوصی است که در زرقان واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری ابرش یک باشگاه خصوصی است که در زرقان واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری عقاب یک باشگاه خصوصی است که در شهر شیراز واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • هیئت سوارکاری استان فارس یک سازمان دولتی است که در شهر شیراز واقع شده است. این سازمان مسئول نظارت بر فعالیت های سوارکاری در استان فارس است.

برای انتخاب یک باشگاه سوارکاری مناسب، باید نیازها و ترجیحات خود را در نظر بگیرید. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات سوارکاری تفریحی را ارائه دهد، می توانید یکی از باشگاه های خصوصی را انتخاب کنید. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات آموزش سوارکاری را ارائه دهد، می توانید باشگاهی را انتخاب کنید که مربیان باتجربه داشته باشد. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات پرورش اسب را ارائه دهد، می توانید باشگاهی را انتخاب کنید که امکانات و تجهیزات لازم را داشته باشد.

09124608266