لیست باشگاه های سوارکاری کرج

در اینجا لیست باشگاه های سوارکاری کرج آورده شده است:

 • باشگاه سوارکاری آرش
 • باشگاه سوارکاری اسواران
 • باشگاه سوارکاری کلاک
 • باشگاه سوارکاری امیران
 • باشگاه سوارکاری نیکان
 • باشگاه سوارکاری رنجی
 • باشگاه سوارکاری ماکان

این باشگاه ها خدمات مختلفی را ارائه می دهند، از جمله سوارکاری تفریحی، آموزش سوارکاری، و پرورش اسب.

در اینجا برخی از ویژگی های هر یک از این باشگاه ها آورده شده است:

 • باشگاه سوارکاری آرش یک باشگاه خصوصی است که در اتوبان کرج-قزوین، بعد از پل کردان، شهر کوهسار، خیابان سیدالشهدا، خیابان سپیدپر، بعد از باغ شهر آرین واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری اسواران یک باشگاه خصوصی است که در شهرک جهانشهر، خیابان 2002، خیابان گلستان، پلاک 23 واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری کلاک یک باشگاه خصوصی است که در جاده چالوس، کیلومتر 24، روستای کلاک واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری امیران یک باشگاه خصوصی است که در مهرشهر، بلوار شهرداری، گلستان یک، خیابان چمن 4 واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری نیکان یک باشگاه خصوصی است که در عظیمیه، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان 16 واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری رنجی یک باشگاه خصوصی است که در مهرشهر، بلوار شهرداری، گلستان یک، خیابان چمن 4 واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.
 • باشگاه سوارکاری ماکان یک باشگاه خصوصی است که در مهرشهر، بلوار شهرداری، گلستان یک، خیابان چمن 4 واقع شده است. این باشگاه دارای پیست سوارکاری، سالن سوارکاری، و اصطبل است.

برای انتخاب یک باشگاه سوارکاری مناسب، باید نیازها و ترجیحات خود را در نظر بگیرید. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات سوارکاری تفریحی را ارائه دهد، می توانید یکی از باشگاه های خصوصی را انتخاب کنید. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات آموزش سوارکاری را ارائه دهد، می توانید باشگاهی را انتخاب کنید که مربیان باتجربه داشته باشد. اگر به دنبال باشگاهی هستید که خدمات پرورش اسب را ارائه دهد، می توانید باشگاهی را انتخاب کنید که امکانات و تجهیزات لازم را داشته باشد.

در صورت نیاز به ویرایش لیست و ارایه اطلاعات و عکس و فیلم باشگاهها در تماس باشید 09124608266

09124608266