اسب

لیست فیلمهایی که در آنها از اسب استفاده شده

فیلمهایی که در آنها از اسب استفاده شده
در برخی فیلم‌ها، اسب به عنوان شخصیت اصلی و مهم فیلم به تصویر کشیده شده است. در زیر لیستی از این فیلم‌ها آمده است:

۱. فیلم “اسب وحشی” (The Black Stallion)

۲. فیلم “اسب کوچولو” (The Littlest Horse Thieves)

۳. فیلم “اسب‌های وحشی” (Wild Horses)

۴. فیلم “جوکر واسب” (The Joker is Wild)

۵. فیلم “زندگی اسب” (The Life of Emile Zola)

۶. فیلم “گرگینه و اسب” (The Mustang)

۷. فیلم “آمریکایی وحشی” (The Mustang)

۸. فیلم “پولدار و اسب سوار” (The Silver Brumby)

۹. فیلم “اسب و شاهزاده” (The Princess and the Pony)

۱۰. فیلم “شیرین ترین اسب” (The Sweetest Thing)

۱۱. فیلم “اسب سرخ” (Red Horse)

۱۲. فیلم “اسب سوار دزد” (The Horse Thief)

۱۳. فیلم “اسب‌های زمستانی” (Winter Horses)

۱۴. فیلم “اسب‌های تیمارا” (The Tamara’s Horses)

۱۵. فیلم “اسب دیوانه” (Crazy Horse)

۱۶. فیلم “سرباز و اسب” (The Horse Soldier)

۱۷. فیلم “اسب کوچولو روباه آبی” (The Littlest Horse Thieves)

۱۸. فیلم “شاهزاده و اسب” (The Prince and the Pauper)

۱۹. فیلم “آخرین اسب وحشی” (The Last of the Wild Horses)

۲۰. فیلم “اسب هوایی” (A Horse Called Nell)

۲۱. فیلم “اسب خوابیده” (Sleeping Horse)

۲۲. فیلم “اسب های نژاد برتر” (The Winning Strain)

۲۳. فیلم “شرود و اسب” (Sherrod and the Horse)

۲۴. فیلم “اسب و ستاره ها” (The Horse and the Stars)

۲۵. فیلم “آخرین اسب ران” (The Last Horseman)

این فهرست تنها برخی از فیلم‌هایی است که در آن‌ها اسب به عنوان شخصیت اصلی استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *