مجموعه سوارکاری گنبد کاووس

محل برگزاری مسابقات کورس اسبدوانی

مجتمع سوارکاری گنبد کاووس
در سال ۱۳۴۰ با اهداف مسابقه‌های کورس اسب دوانی و تولید و پرورش اسب‌های نژاد ترکمن و تربرد پایه‌گذاری گردید و بنای آن در سال ۱۳۵٢ و دقیقا یکسال پس از راه اندازی انجمن سلطنتی اسب ایران احداث شد.پس از انقلاب مجموعه با تصویب شورای انقلاب به سازمان تربیت بدنی واگذار گردید و در حال حاضر توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اداره می شود.این مجتمع در در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
صنعت پرورش اسب در استان گلستان بویژه اسب ترکمن که در بین ترکمن‌های ساکن در این استان و منطقه گنبد کاووس جایگاه ویژه‌ای دارد. و در زمینه تولید اسبهای ترکمن, دوخون و تربرد فعالیت دارد.

مجموعه دارای ۱۲۰ هکتار زمین کشاورزی، پارکینگ، فضای سبز، پیست اسبدوانی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار، سوئیت، ویلا، اسطبل زمستانه و تابستانه، جایگاه مسابقات و استخر شنا می‌باشد. مسابقه‌های اسبدوانی در فصل‌های بهار و پاییز در گنبد کاووس برگزار می‌شود و فصلهای دیگر در تهران یزد و خوزستان.

09124608266