محصولات اسب خطرناک برای سگ ها و حیوانات دیگر

محصولات اسب خطرناک برای سگ ها و حیوانات دیگر
علاقه مندان به اسب اغلب از علاقه مندان به سگ نیز هستند و سگ ها اغلب صاحبان خود را تا انبار، مانژ و در مسیرهای سواری همراهی می کنند. تعدادی از نژادهای سگ، از جمله بسیاری از نژادهای چوپان، دارای جهش ژنتیکی هستند که آنها را نسبت به ایورمکتین بسیار حساس می کند، و سگ های نژاد مخلوط ممکن است این جهش را از اجدادی از نوع چوپان به ارث برده باشند.

این سگ ها همچنین ممکن است توسط سلامکتین، میلبمایسین، موکسیدکتین، آسپرومازین، بوتورفانول و لوپرامید (ایمودیوم) مسموم شوند. برای ایمن بودن، اجازه ندهید سگ ها ایورمکتین بخورند. محصولات ایورمکتین ریخته شده را تمیز کنید. و لوله های کرم زدایی، کلاهک ها، محصول باقیمانده و مواد بسته بندی را با دقت دور بریزید.

محصولات کرم زدایی تنها مشکل ساز بالقوه در انبار یا کابینت دارو نیستند. برخی از خوراک گاوها حاوی مواد افزودنی (یونوفورها، معمولاً برای جیره گاو گوشتی) هستند که تخمیر شکمبه را در گاو بهبود می بخشد، اما برای اسب بسیار سمی است. خوراک اسب حاوی مسی است که برای گوسفندان سمی است، اگرچه بزها در رژیم غذایی خود به سطح معینی مس نیاز دارند و می توانند مقادیر کمی غذای اسب را تحمل کنند. با این حال، جایگزین شیر گوساله می تواند باعث مسمومیت مس در بزهای جوان شود. استامینوفن (تیلنول) برای گربه ها سمی است، اگرچه برخی حیوانات دیگر می توانند آن را تحمل کنند. از سوی دیگر، به گربه هایی که تحت درمان با پروزاک قرار می گیرند، دوز کمی از داروی درجه انسانی داده می شود.

برای ایمن بودن، از داروهای انسانی بدون راهنمایی دامپزشک روی حیوانات استفاده نکنید. از مخلوط کردن داروها، غذاها، مکمل‌ها یا سایر محصولات در میان یا بین انواع حیوانات بدون اجازه خاص دامپزشک خودداری کنید.

اکثر

09124608266