مراحل رشد جنین اسب

رشد جنین اسب به طور کلی شامل چند مرحله است:

۱. تخمک گذاری: در این مرحله، تخمدان اسب یک تخمک را آزاد می کند که توسط اسپرم ماده پدری که به دلیل از پیش ترکیب شدن با اسپرم ماده مادری، یکی از صدایق تخمک آزاد شده است، تلقیح می شود.

۲. تقسیم سلولی: پس از تلقیح، تخمک باعث شروع تقسیم سلولی می شود و از آنجا به بعد به عنوان جنین شناخته می شود.

۳. بلاستوژنی: در این مرحله، سلول های جنین به دو بخش تقسیم می شوند، یک بخش خارجی که به عنوان تروفوبلاست شناخته می شود و یک بخش داخلی که به عنوان دیسک بلاستی شناخته می شود. تروفوبلاست، اجزای لازم برای ایجاد پلاسنتا را تشکیل می دهد و دیسک بلاستی، برای تشکیل اجزای مختلف بدن اسب، شامل سیستم عصبی، قلب و ریه ها است.

۴. گسترش: در این مرحله، جنین بزرگتر می شود و اجزای مختلف بدن اسب شکل می گیرند. از هفته چهارم به بعد، جنین به عنوان فوتوس شناخته می شود.

۵. جنینی شدن: در این مرحله، جنین به حالت بیشتری شبیه اسب می شود، شکل کمربندی و نسل جدید برای دنباله دار بودن شکل می گیرد.

۶. آماده شدن برای تولد: در این مرحله، جنین آماده شدن برای تولد و خروج از رحم است. جنین می تواند در هفته ۳۵ به ۴۵ از بارداری به دنیا بیاید.

 

09124608266