معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ایران یکی از معاونت های اصلی این فدراسیون است که مسئول امور فنی و زیرساختی سوارکاری در ایران است. این معاونت در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد و مقر آن در شهر تهران است.

وظایف معاونت فنی فدراسیون سوارکاری عبارتند از:

  • تدوین و اجرای قوانین و مقررات سوارکاری در ایران
  • برگزاری مسابقات سوارکاری در ایران
  • آموزش سوارکاران و مربیان سوارکاری
  • توسعه زیرساخت های سوارکاری در ایران

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری دارای دو اداره کل به نام های اداره کل امور فنی و اداره کل آموزش و پژوهش است.

اداره کل امور فنی مسئول امور زیربنایی سوارکاری در ایران است. این اداره کل مسئول ساخت و توسعه باشگاه های سوارکاری، پیست های سوارکاری و سایر زیرساخت های مورد نیاز ورزش سوارکاری است. همچنین این اداره کل مسئول نظارت بر رعایت قوانین و مقررات سوارکاری در ایران است.

اداره کل آموزش و پژوهش مسئول امور آموزشی سوارکاری در ایران است. این اداره کل مسئول برگزاری دوره های آموزشی سوارکاری برای سوارکاران، مربیان و داوران سوارکاری است. همچنین این اداره کل مسئول انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه سوارکاری است.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در سال های اخیر تلاش زیادی برای توسعه ورزش سوارکاری در ایران انجام داده است. این معاونت با برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی، به افزایش آگاهی مردم از ورزش سوارکاری و جذب علاقه مندان به این ورزش کمک کرده است.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری همچنین در زمینه توسعه زیرساخت های سوارکاری در ایران فعالیت می کند. این معاونت با همکاری دولت، در حال ساخت و توسعه باشگاه های سوارکاری، پیست های سوارکاری و سایر زیرساخت های مورد نیاز ورزش سوارکاری است.

در سال های اخیر، ورزش سوارکاری در ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است. ایران در مسابقات بین المللی سوارکاری، نتایج خوبی کسب کرده است. به عنوان مثال، ایران در مسابقات جهانی درساژ نوجوانان ۲۰۱۸، به مقام قهرمانی رسید.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ایران امیدوار است که با ادامه تلاش های خود، بتواند ورزش سوارکاری را در ایران به یک ورزش محبوب و پرطرفدار تبدیل کند.

در اینجا برخی از فعالیت های مهم معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در سال های اخیر آورده شده است:

  • برگزاری مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور در رشته های مختلف
  • برگزاری دوره های آموزشی سوارکاری برای سوارکاران، مربیان و داوران
  • ساخت و توسعه باشگاه های سوارکاری و پیست های سوارکاری
  • تدوین و اجرای قوانین و مقررات سوارکاری
  • نظارت بر رعایت قوانین و مقررات سوارکاری
  • انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه سوارکاری

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری یک نهاد مهم در توسعه ورزش سوارکاری در ایران است. این معاونت با انجام فعالیت های مختلفی، به پیشرفت ورزش سوارکاری در ایران کمک می کند.

09124608266