اسب ترکمن آخال تکه سیلمی طلاقوش

اسب سیلمی آخال تکه طلاقوش

اسب ترکمن آخال تکه سیلمی طلاقوش

اسب ترکمن سیلمی آخال تکه طلاقوش کره دلدل و رویا (قزل یولدوز+آل برناق) تولید خانم لوییز فیروز که بعدها به دکتر مرحوم عبدالجلیل غیادی واگذار شد و تولیدات داشت. جزو بهترین کره های سیلمی دلدل از نظر تیپ و نسل مادری طلاقوش است.

تولیدات اسب ترکمن طلاقوش در کورس و پرش و مسابقات زیبایی اسب ترکمن مقام های گوناگونی کسب کردند و دختران طلاقوش نسل بعدی را ساختند.

از این سیلمی تعداد کمی کره بجا مانده است. سیلمی آراج به رنگ گوزنی (buckskin) تنها کره سیلمی طلاقوش به این رنگ است. به مالکیت امیرحسین قاسمی.

کره دیگر سیلمی طلاقوش بنام رها مهرپور به رنگ قره کهر با مادری از نسل آرش نیز تولیدات موفقی داشته است.

از مادیانهای کره طلاقوش میتوان گلجهت کشش و خرید اسب ترکمن آخال تکه 09124608266 طلاقوش را نام برد به رنگ کهر که تولیدات ارزنده ورزشی داشته است.

[foogallery id=”3671″]

 

09124608266