معرفی اسب ترکمن مادیان آخال تکه گونل

اسب مادیان اخال تکه گونل (3)
اسب ترکمن آخال تکه مادیان گونل

پدر ؛ دانيال ( اربنت وارداتي ، شمسايي )
مادر ؛ ميزان حبيب ايشان
متولد ١٣٨٢
توليد ايلخي حبيب ايشان
به رنگ مشکی

اسب مادیان اخال تکه گونل (3)

اسب مادیان ترکمن اخال تکه گونل

از اين اسب ترککمن ماديان زيبا و ارزشمند سه اسب سيلمي به نامهاي
فولاد ( يلقوش ، گونل )
كيارش ( تكه ، گونل )
سرود ( دلدل ٢ ، گونل )
وارد چرخه توليد اسب اصيل تركمن ایران شده است

از ماديان گونل
تا به امروز در مجموعه دشت ناز كرمان
سپاس از -سراب
سرود از دلدل٢
ساقي از طاغان
باده از طاغان
توليد شده است .

09124608266