معرفی اسب ترکمن یموت کوروغلی

اسب-سیلمی-یموت-کوروغلی

اسب سیلمی ترکمن یموت خالص کورغلی کره گل اهو (آهو سعید) و دومان. تولید گله حبیب ایشان

این سیلمی جزو آخرین تولیدات گل اهو میباشد و در سن 18 سالگی توسط امیرحسین قاسمی به تولید برگشت.

از این سیلمی کره ای بنام کوروش و نوه ای بنام بابک خرمدین تولید شده و در میادین پرش فعالیت و تولید میکند.

[foogallery id=”3662″]

09124608266