معرفی اسب دوخون اوسین بولت

خرید اسب دوخون

اسب دوخون اوسین بولت

8 ساله نریان دوخون پر افتخار ترین اسب دوخون ایران با سابقه 14 قهرمانی از 16 بار کورس

مالک: عبدالعزیز ریگی . مربی: عبدالناصر رجال  . سیلمی: سیتی لیدر مادیان: لهارا پدیگری

سابقه عملکرد اسب اوسین بولت

میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 8 10 72.73% -1,779,467,296
بندرترکمن 5 5 5 100.00% 256,000,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 68,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 196,000,000
مجموع 18 15 17 83.33%
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 4 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1401/09/11
هندیکاپ کلاس 1 محمدریگی.پرورش اسب اوسین بولت عبدالناصر رجال عبدالرحیم آرامیده 1000 60.0 127
هفته 24 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1401/02/30
ریتد کاندیشن کلاس 1 محمدریگی.پرورش اسب اوسین بولت یوسف قلی قربانی کیوان قلرعطا 1200 60.0 127
هفته 21 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1401/01/12
ریتد کاندیشن کلاس 1 محمدریگی.پرورش اسب اوسین بولت یوسف قلی قربانی محمد خوجملی 2200 60.0 127
هفته 16 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1400/12/06
هندیکاپ کلاس 1 محمدریگی ازباشگاه مارال بیرجند یوسف قلی قربانی سراج الدین اندروا 1200 60.0 127
هفته 13 – شنبه پاییز گنبد کاووس
1400/11/02
هندیکاپ کلاس 1 محمدریگی ازباشگاه مارال بیرجند یوسف قلی قربانی سراج الدین اندروا 1000 60.0 1 / 8 1:00.189 120
هفته 7 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1400/09/19
هندیکاپ کلاس 1 محمدریگی ازباشگاه مارال بیرجند یوسف قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 56.5 2 / 8 1:12.193 110
هفته 9 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1398/10/20
کورس ویژه زنده یاد ح … زنده یاد حسین اسلامی احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1600 58.0 2 / 10 1:42.398 135
هفته 6 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1398/09/29
هندیکاپ کلاس 1 شرکت آرم پایپ احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1200 61.5 1 / 6 1:11.181 135
هفته 3 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1398/09/08
هندیکاپ کلاس 1 شرکت آرم پایپ احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1000 61.0 1 / 8 0:58.156 132
هفته 3 – جمعه پاییز آق قلا
1398/06/29
کلاس 1 – بنچ مارک 12 … رضا نوری یوسف قلی قربانی ستار مهرانی 1000 61.0 132
هفته 3 – جمعه تابستان بندرترکمن
1398/03/31
هندیکاپ کلاس ۱ حاج شاپور ایزدی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 61.0 132
هفته 6 – جمعه بهار گنبد کاووس
1398/02/13
کلاس 1(بنچ مارک 125) حاج شاپور ایزدی یوسف قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1000 61.0 1 / 5 0:58.726 132
هفته 12 – پنج شنبه پاییز گنبد کاووس
1397/11/04
هندیکاپ کلاس 1 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 60.0 1 / 4 1:10.300 130
هفته 4 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1397/09/30
کلاس 1 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 60.0 1 / 5 0:59.575 130
هفته 6 – جمعه تابستان تهران
1397/06/30
کورس کاندیشن (اهداي … قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 55.5 1 / 5 1:00.290 130
هفته 5 – جمعه تابستان بندرترکمن
1397/04/29
هندیکاپ قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 56.0 1 / 4 0:57.100 124
هفته 4 – جمعه تابستان بندرترکمن
1397/04/22
هندیکاپ گروه 2 و 3 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 56.0 1 / 7 0:58.270 124
هفته 2 – جمعه تابستان بندرترکمن
1397/04/08
هندیکاپ گروه 2 و 3 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 1 / 8 0:57.950
هفته 36 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1396/12/25
از 24 تا 32 امتیاز قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 56.0 1 / 9 1:10.830
هفته 26 – جمعه پاییز گنبد کاووس
1396/11/20
از 24 تا 30 امتیاز قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز … یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 5 0:58.840
هفته 5 – جمعه پاییز آق قلا
1396/08/19
از 16 تا 20 امتیاز قربان دردی و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 1 / 6 1:12.550
هفته 6 – جمعه تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۸ تا ۱۲ قربان گلدی ایشان ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 7 1:01.030
هفته 4 – جمعه تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مبتدی و نبرده قربان گلدی ایشان ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 9 1:00.480

مستند اسب اوسین بولت

برای اوسین بولت در زمان تمرین و مسابقات یک فیلم مستند ساخته شده است.

جهت مشاوره خرید اسب دوخون و کشش مادیانهای دوخون با سیلمی پرشی در تماس باشید 09124608266 یا برای مشاهده اسبهای فروشی به فروشگاه مراجعه نمایید

09124608266