اسب سیلمی عرب وارداتی کنزالناصر Kanz Al Nasser

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

اسب سیلمی عرب وارداتی کنزالناصر

مشاوره خرید اسب عرب و تولید اسب عرب وارداتی 09124608266

اسب سیلمی عرب وارداتی کنزالناصر متولد 2012 تولید مزرعه ال ناصر . مالک آقای گرامی نژاد از کرج, کردان

پدر : اسب سیلمی عرب دبلیو اچ جاستیس کره مگنوم سایکی

مادر : فتون الشغب کره اسب عرب خالص مصری العدید الشغب

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

مقام اول گروه و برنز قهرمانی اسب های نریان‌ جوان، مسابقات قهرمانی جهان پاریس، ۲۰۱۴
قهرمانی طلای اسبه های نریان‌ جوان مسابقات شارجه، 2014
قهرمانی برنز اسب های نریان‌ یک ساله در مسابقات جام ملت‌ها ، آخن، 2013
قهرمانی طلای اسب های نریان جوان در مسابقات بین‌المللی قطر، ۲۰۱۳

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

نسل بعد از سیلمی کنزالناصر از بین پسرانش سیلمی های جوان شامل:
تی یامین کره سیلمی عرب کنزالناصر و مادیان یامین
سورن بیک کره سیلمی عرب وارداتی کنزالناصر و مادیان عرب ار پی لیز تیلور او اکس

آشیل لباب

آسنا کنز

آوا کنز

باصل جام

سورن علیزاده

سناتور علوی

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

 

کنز الناصر از اسبهای عرب وارداتی موفق در تولید در ایران است و با مادیانهای عرب وارداتی و مادیانهای عرب یک سر خارجی کره های آینده داری تولید کرده است.

مطلب مجله عربین هورس ورلد ایتالیا درباره کنزالناصر

جهت خرید کره های کنز الناصر به فروشگاه اسب و سوارکاری مراجعه نمایید

09124608266