اسب عرب خالص مصری وارداتی مبارک

اسب عرب خالص مصری مبارک با نام اصلی مصطفی متولد 1989 آلمان تولید کننده دکتر هانس یوآخیم ناگل.

دکتر ناگل، متولد سال 1930 در آلمان، دارای مدرک دکترای اقتصاد اجتماعی، نزدیک به 70سال است که به عنوان تاجر و پرورش دهنده اسب جهان عرب سفر و فعالیت کرده است. او به مدت 20 سال رئیس انجمن پرورش عرب آلمان (VZAP) و 15 سال رئیس واهو (سازمان جهانی اسب عرب) و موسس مزرعه کاتریننهوف، مزرعه معروف پرورش بهترین اسب های عرب خالص مصری بود.

سفرهای اسبی اش او را به مصر سوق داد، و چه چیزی مهمتر از بازدید از مزرعه الزهرا خانه ابدی اسب عرب خالص مصری . سفرهایی به مجارستان و مزرعه پرورش اسب عرب بابلنا هم همینطور بود. در دهه 1960 او تعدادی اسب عرب از مزرعه پرورش اسب عرب الزهرا برای مزرعه تولید اسب عرب بابلنا وارد کرد، و سپس برای پرورش خودش در آلمان. عامل تعیین کننده موفقیت او ، مادیان پایه او حنان کره علاالدین نوه سیلمی نظیر بود که مادر اسب های مهمی مانند جمیل و صلاح الدین پدر مبارک شد.

با بررسی شجره اسب عرب مبارک به همخونی شدید او در 4 نسل قبل از سیلمی عرب نظیر برمیخوریم. 6 از 8 تا پدر بزرگ های مبارک کره یا نوه سیلمی عرب نظیر هستند. که با مادرهای مختلف نسلهای بعدی را ساخته اند. این هم. خونی به دو دلیل انجام شده است . یک ایجاد تیپ ثابت و افزایش تعداد اسب عرب خالص مصری که کلا 3% کل جمعیت اسب عرب را تشکیل داده ولی در بین اسبهای جایزه شده میدانهای زیبایی اسبهای خالص مصری 30% جوایز را بدست آورده اند. همچنین از اسبهای خالص مصری برای برگشت به خون پاک قدیم استفاده میشود.

مبارک در کره گی توسط خانم مری لیلی قره گوزلو وارد ایران شد و در سالهای بعد تغییرات زیادی در اسب عرب ایران و جذب علاقمندان جدید با تولیدات خود داشت. تولیدات مبارک را در دو دسته میتوان قرار داد

  1. تولیدات از مادیانهایی که در نسل گذشته خود از نسل ایجن رز اسب عرب وارداتی از امریکا به ایران بودند که در نسل بعدی سیلمی برفین تولید شد.
  2. تولیدات از مادیانهای عرب خالص ایرانی که نسل 1 اسبهای خون خارجی را ایجاد کرد و با توجه به قدرت انتقال مبارک کره های بسیاری به رنگ نیله ایجاد کرد. این تولیدات در سالهای بعد وارد مسابقات زیبایی و کورس شدند و افراد علاقمند جدید را به سمت اسب عرب و مسابقات زیبایی جذب کردند. هرچند تعداد زیادی از مادیانهای خالص ایرانی درجه یک با مبارک کره دادند و در نسلهای بعد با سیلمی های خالص ایرانی کشش نشدند و این صدمه بزرگی به جمعیت اسب عرب خالص ایرانی زد که در سالهای بعد نتایج منفی در کیفیت و بازار اسبهای خاص ایرانی داشت.

البته با ورود اسبهای عرب وارداتی این تولیدات از نظر رقابت در کورس و مسابقات زیبایی موفق نبودند و از نظر تولید و قیمت افت شدید داشتند. نکته مهم این بود که تلفیق مبارک و مادیانهای خالص ایرانی تیپ جدید از اسب عرب را ایجاد کرد که اگر در نسلهای بعدی اگر با برنامه درست ادامه داده میشد اسبهای قوی و زیبایی ارایه میداد که با نسلهای عرب لهستانی قابل اصلاح و عرضه به بازار بود. ولی عدم وجود برنامه تولیدی علمی منجر به افرایش تعداد این اسبها و کاهش قیمت و بازار این اسبها که نتاج بهترین اسبهای خالص ایرانی بودند شد. در دهه نود تعداد بسیار زیادی از این تولیدات با 4 یا 5 نسل اصلاح خون خارجی با قیمتهای اندک به عراق رفت و جمعیت تولید کننده به سمت تولید اسبهای عرب وارداتی سوق داده شد.

بطور کلی مزایای ورود مبارک را میتوان ایجاد تیپ جدید و جذب سرمایه گذار در تولید و رونق اسب عرب شویی دانست. البته چون رقابت در اسبهایی شویی بروز و بین المللی هست تولیدات و کیفیت مبارک حتی با مادرهای وارداتی روز قابل مقایسه با تولیدات امروزه نیست.

از معایب ورود مبارک کشش مادیانهای درجه یک خالص ایرانی بود که بعد از مبارک اکثرا با سیلمی های خالص ایرانی کشش نشدند و از بین رفتند.

و پس از یک دهه با ورود اسبهای عرب وارداتی تولیدات مبارک و بقیه وارداتیها با مادیانهای خاص ایرانی کیفیت لازم برای رقابت در کورس و زیبایی را نداشتند و بازار خود را از دست دادند. و افت قیمتی شدیدی را تجربه کردند. البته بین این تولیدات گاها اسبهای خاص هم دیده میشد که قابل استفاده برای اصلاح و تولیدات در نسل بعد را داشتند و میتوانستند نسل جدید از اسبهای عرب که بدنهای قویتری نسبت به خالص مصریها داشتند با استفاده از عربهای لهستانی ایجاد کرد. ولی متاسفانه تمام این تولیدات که نتیجه کشش مبارک با بهترین مادیانهای خالص ایرانی بود در بازه 2.3 ساله به عراق فروش رفتند و تعداد اندکی از این جمعیت باقیماند.

جهت مشاوره خرید اسب عرب و پرورش اسب عرب 09124608266

09124608266