اسب

اسب عرب سیلمی برفین کره مبارک

سیلمی عربی مصری وارداتی اسب سیلمی عربی مصری بهترین سیلمی عرب وارداتی سیلمی عربی مصری وارداتی سیلمی های عرب ایرانی سیلمی های عرب سیلمی های عرب ایران سیلمی عرب مصری سیلمی عرب مصری وارداتی اسب سیلمی عرب مصری بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب اسب سیلمی عرب مصری

اسب عرب خون وارداتی برفین از تیره  کهیلان عجوز

جهت مشاوره تولید اسب عرب و خرید اسب عرب در تماس باشید 09124608266

پدر : مبارک  اسب عرب وارداتی خالص مصری

مادر : جم کره ایجن رز و برنجی

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک

برفین تولید مری لیلی قره گوزلو از زیباترین تولیدات سیلمی عرب خالص مصری مبارک است و تولیدات فراوانی داشته. فرم بدنی و زیبایی برفین از تلفیق خط خونی مبارک و ایجن رز از سمت مادر ایجاد شده و در تولیداتش هم دیده میشود. نکته مثبت در تولید برفین و نسلهای بعدی ایجاد تغییر در فرم بدنی و سر و نزدیک شدن بیشتر اسبهای ایران به تیپ شو و پاسخ به نیاز بازار اسب عرب در ایران و رونق کورس بود که در سالهای بعد با ورود سیلمی های عرب زیبایی و کورسی این رونق از بین رفت ولی دختران برفین با سیلمی های وارداتی لاین زیبایی کره های زیبایی تولید کردند.

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک

نکته منفی تولیدات برفین با مادیانهای خالص ایرانی درجه یک در آن زمان بود که در سالهای بعد هم با سیلمی های ایرانی تولیدات نداشتند و مقدار اصلاح از یک طرف به اندازه مادیانهای با خون خارجی نبود و از سوی دیگر جمعیت موثر خالص ایرانی را کاهش دادند. و در نسلهای بعد هم این تولیدات نتوانستند با تولیدات با مقدار خون وارداتی بالا رقابت کنند و عملا از تولید خارج شدند.

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک (5)

اسب سیلمی عرب مصری برفین کره مبارک

از برفین تولیدات زیادی در مسابقات زیبایی و کورس شرکت داشتند که به بررسی تولیدات در کورس میپردازیم:

# اسب نژاد جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 چمن سلطان عرب م 22 برفین 0 0 0 0
2 خیام رفیع عرب ن 21 برفین 0 0 0 0
3 خاقان عرب ن 20 برفین آختن 16 4 5 1 رضا نوری سید جمال میردهقان
4 چالدران میریزد عرب ن 19 برفین عزیزه 9 1 2 2 علی گلزاری سبحانقلی قربانی
5 هرمز عرب ن 19 برفین غزال 9 1 1 0 سیدحسین میردهقان علی غمخوار
6 در عرب ن 19 برفین سالنامه 13 0 1 0 فریدون اعظمی اصغر سپهوند
7 خوشکل تفت عرب م 19 برفین یاقوت لرستان 3 0 0 1 میرزا فلاح سبحانقلی قربانی
8 خیام عرب ن 19 برفین کتایون علیا 10 2 1 3 سعید مومن مسعود پورمانیان
9 دماوندکوچولو عرب ن 19 برفین نازی 10 1 1 3 امین مومنی علی غمخوار
10 خبیثه عرب م 19 برفین توتون خانم 2 0 0 0 محمود وکیل السادات قادر عزیزی
11 خونیا عرب م 19 برفین سلطانه 1 0 0 0 اصغر قومی قادر عزیزی
12 خوارزم عرب ن 19 برفین ملوس 0 0 0 0 عیسی مجیدی حکیم حاجی راد کوچک
13 دژمیر یزد عرب ن 19 برفین پونیلی پلنگ 2 1 0 0 نیلوفر حسینی سخی یوسفی
14 چنگ عرب ن 19 برفین نی نا 0 0 0 0 رضا خسرو منش مصطفی حیدری
15 رزیتا عرب م 19 برفین پرواز 0 0 0 0
16 زنبورتفت عرب م 18 برفین سروناز 3 5 2 0 0 میرزا فلاح سبحانقلی قربانی
17 ذوالجناح عرب ن 18 برفین جری 3 1 0 0 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مخدوم نژاد
18 زمزم میر یزد عرب ن 18 برفین عزیزه 1 1 0 0 سید ضیاء وکیل السادات سخی یوسفی
19 خداداد سوسنگرد عرب ن 18 برفین توران دخت 2 0 0 1 محمد منصوری مهدی شیرعلی
20 زاگرس رفیعی عرب ن 18 برفین نازی 1 1 0 0 مهندس مهرآوران سید جمال میردهقان
21 زحل سوسنگرد عرب ن 18 برفین جهان بانو 8 1 0 1 رسول منصوری اصغر سپهوند
22 درمیر یزد عرب ن 18 برفین سالونومه 2 0 0 0 محمدرضا فلاح علیرضا سپهوند
23 زرین میر یزد عرب م 18 برفین سروانه 3 1 0 0 فاطمه وکیل السادات سخی یوسفی
24 زعیم عرب ن 18 برفین پرلا 1 0 0 0 احمد شریفات سعید شایعی نژاد
25 ذولقدر عرب م 18 برفین سالنامه 1 0 0 0 حاج محمود نمرودی سخی عزیزی
26 زهره عرب عرب م 18 برفین توتون خانم 1 0 1 0 محمود وکیل السادات سخی یوسفی
27 دلار افشین عرب ن 17 برفین جزیره 2 0 0 0 حاج عباس امرالهی نفس بردی مخدوم نژاد
28 خرداد عرب ن 17 برفین پرواز 3 1 0 0 محمدرضا فلاح سید جمال میردهقان
29 رابین عرب ن 17 برفین تسلیم 4 1 1 0 احمد گلاری سبحانقلی قربانی
30 رف رف عرب ن 17 برفین لیلی 14 1 2 1 سید اسماعیل چاکرعباس سید محمد میر حسینی
31 روحام عرب ن 17 برفین عزیزه 0 0 0 0 سید ضیاء وکیل السادات قادر عزیزی
32 رخشانه عرب ن 17 برفین بی بی بلبک 0 0 0 0 سید ضیاء وکیل السادات قادر عزیزی
33 رودابه میر یزد عرب م 17 برفین وسمه 5 0 2 0 سید ضیاء وکیل السادات قادر عزیزی
34 زلال عرب م 17 برفین ترنج 7 0 1 0 احمد خبیری علیرضا سپهوند
35 رگبار پورسلیمان عرب ن 17 برفین جری 6 2 0 0 حمید رضا پورسلیمان نفس بردی مخدوم نژاد
36 شاه نیل یزد عرب ن 17 برفین یکران 6 0 2 0 بهروز دهقان عبدالرحمان قربانی
37 شبدیز عرب ن 17 برفین بیتا 4 0 0 0 مسیح مجیدی آل محمد هوشمند
38 زاگرس اشکذر عرب ن 17 برفین نازی عجیبه 6 0 1 0 مرحوم علی اکبر میردهقان آنه گلدی اونق
39 خیام ایساتیس عرب ن 17 برفین کتایون علیا 2 0 0 0 عرفان مومنین جلال حاجی زاده
40 دماوند ایساتیس عرب ن 17 برفین نازی عیبه 2 1 0 0 امین مومنین جلال حاجی زاده
41 رها گل آری عرب م 17 برفین جهان بانو 1 0 0 0 حمید وزیری علی غمخوار
42 رخش نمرود عرب ن 17 برفین سالومه 3 0 1 0 حاج محمود نمرودی سید محمد لی
43 شبدیز تفت عرب م 17 برفین بیتا 2 0 0 0 عباس سپهر احمد محمدی
44 رنگین مومن عرب ن 17 برفین پگاه 9 1 1 2 نگار و نگین علیزاده سبحانقلی قربانی
45 رخش میریزد عرب ن 17 برفین بی بی بلبلک 2 0 0 0 سید ضیاء وکیل السادات سبحان قربانی
46 رازان عرب م 17 برفین هلیوم 1 1 0 0 سید جمال میردهقان
47 راحله مشیری عرب م 17 برفین 0 0 0 0
48 رابین گل آری عرب ن 16 برفین تسلیم 7 0 0 2 مرحوم رضا گل آری سید جمال میردهقان
49 خزر شیخ نیا عرب ن 16 برفین بهاران 2 0 0 0 شیخ نیا سبحان قربانی
50 شازده بیک عرب م 16 برفین یاقوت لرستان 2 0 0 1 باشگاه شبدیز فیروز محمدی
51 رهام میریزد عرب ن 16 برفین عزیزه 6 1 0 0 سید ضیاء وکیل السادات سبحانقلی قربانی
52 خاقان میر یزد عرب ن 16 برفین آختن 2 0 0 1 احسان نوری سبحان قربانی
53 شازده عرب ن 16 برفین یاقوت 3 0 1 1 آیت محمد حاجی زاده – جینگلو
54 دماوند رفیع عرب ن 15 برفین نازی ابیه 1 0 0 0 سعید مومنین علی غمخوار
55 قلندر میریزد عرب ن 15 برفین سروانه 1 0 0 0 فاطمه وکیل السادات سبحانقلی قربانی
56 رامشاد عرب ن 15 برفین چلچله 2 0 0 0 حاج ذبیح الله رنجبر سید جمال میردهقان
57 شاه ویس عرب ن 15 برفین پرلا 1 0 0 0 نادر هنرمند سبحانقلی قربانی
58 رزان عرب م 15 برفین هلیوم 2 0 0 0 مهدی خادم الحسینی سید جمال میردهقان
59 راهزن بهزاد عرب م 15 برفین هلیا بهزاد 3 0 0 0 مهدی خادم الحسینی جلال غفوریان
60 فراز عرب ن 15 برفین حور 6 0 2 1 عبدالرزاق سامعی فردین عباسپور
61 قندرها عرب ن 14 برفین وصفه 1 0 0 0 علی مهدیزاده قدیر عزیزی
62 قدرت رفیع عرب ن 14 برفین آصفه 6 1 0 0 علی رفیعی قادر عزیزی
63 قیصر اطلسی عرب ن 14 برفین چاوک 1 0 0 0 سیدحمید رضا محمدی قادر عزیزی
64 غران عرب ن 14 برفین پرواز 4 1 0 0 حسین دهقان سبحانقلی قربانی
65 فاتح زاگرس عرب ن 14 برفین سامره 1 0 0 0 اسماعیل علی میرزاده رحیم بردی مهرانی
66 فرات جاوید عرب ن 14 برفین فرهاده 5 1 2 0 احسان جاوید سبحانقلی قربانی
67 فیلکو عرب ن 14 برفین خیزران 2 0 0 1 محمد آخوندزاده سید اسماعیل چاکر العباس
68 کسری پایدار عرب م 14 برفین دالاهو 2 0 1 0 مصطفی جهرمی زاده
69 کراسوس سالار عرب ن 14 برفین حمیرا یزد 3 0 0 0 حسین و حامد اسلامی سید احمد حسینی
70 رازن عرب ن 14 برفین هلیا 2 0 1 0 مهدی خادم الحسینی سید جمال میردهقان
71 فرات سردار عرب ن 13 برفین سوسیانا 2 0 0 0 علی غمخوار
72 فراز رحمت عرب ن 13 برفین هور 2 0 2 0 بهنام تاجی زاده
73 کیهان عرب ن 13 برفین دریا 1 0 0 0 سید ضیاء وکیل السادات مسعود پورمانیان
74 فریادمیریزد عرب ن 13 برفین عزیزه 1 0 0 0 حاج حسین قندهاری یحیی ایزدی
75 غرور حسنی پور عرب ن 13 برفین پیشتاز عرب 3 0 0 0 سید محمد حسینی پور بهمن باستان
76 هورا عرب م 13 برفین یکران 1 0 0 0 رادمهر بی دست هادی بی دست
77 زلال شمس عرب م 13 برفین ترنج موشیر 6 0 0 0 مرحوم هوشنگ حکیمیان حسین حکیمیان
78 ذوالجناح عرب م 13 برفین جری 3 2 1 0 رضایی نژاد روحی پناه
79 فرزان خان عرب ن 13 برفین جاسمه 3 1 0 0 حسین میر حسینی منصور دهقانپور
80 گم گم عرب ن 12 برفین صبرینه 1 0 0 0 حاج قاسم آلبوقبیش اصغر سپهوند
81 گیل عرب ن 12 برفین بیروت 3 0 1 0 حجت سلطانی حمید قندهاری یزدی
82 گرگین میریزد عرب ن 12 برفین توتون 5 0 2 1 ابوالفضل امینی سبحانقلی قربانی
83 گرنس عرب عرب ن 12 برفین درسا 7 2 2 0 عطااله آریانپور منصور دهقانپور
84 گاسپارنصار عرب ن 12 برفین خورشید 6 2 1 1 کاظم نصاری کاظم نصاری
85 گلنوش بهروزی عرب م 12 برفین طاهره سعدی 2 0 0 0 حاج عیسی زارعی علی زارعی
86 گل گیتا عرب م 12 برفین رخسانا 0 0 0 0 باشگاه آزمون پارس عسلویه هادی حسنوند
87 گیتار عرب ن 12 برفین خضرا 0 0 0 0 حجت دقاق پور سبحانقلی قربانی
88 گیواس عرب ن 12 برفین زیبا 5 1 0 1 رضا زیدآبادی سید محمد میر حسینی
89 گل اندام میریزد عرب م 12 برفین بی بی بلبک 0 0 0 0
90 لعنا عرب م 11 برفین دالاهو 1 0 0 0 حمید حسینی خانی یحیی ایزدی
91 لینا عرب م 11 برفین جوشن 2 0 0 0 ابوالفضل امینی سبحانقلی قربانی
92 لوند اطلسی عرب م 11 برفین خزامه 2 0 0 0 سید حمیدرضا محمدی یحیی ایزدی
93 لیالی قانع عرب ن 11 برفین چیله مراغه 9 0 0 0 خانم اسماعیلی زاده محمدحسین قانع
94 کماندار عرب ن 11 برفین جسیکا 3 0 0 0 داوود میرمحمدی علیرضا احمدی
95 گرگی شاه دهنو عرب ن 11 برفین سوسیانا 1 0 0 1 کاظم واعظ دهنوی کاظم واعظ دهنوی
96 لرشا دیناروند عرب ن 11 برفین زیگورات سردار 8 3 2 0 68 پرورش اسب چابک فاطمه سادات میراکرم
97 زحل سوسنگرد عرب م 11 برفین جهان بانو 1 0 0 0 رسول منصوری رسول منصوری
98 لیبرال عرب ن 11 برفین پریسا خوزستان 4 0 1 0 53 دکتر سرافراز محمد کاکا
99 مستانه عرب م 10 برفین خضرا 2 0 0 0 عباسعلی شیخ نیا منصور دهقانپور
100 مپل فدک عرب م 10 برفین جداله 2 0 1 0 علی میرحسینی حسن میر حسینی
101 مرصاد ابریشم یزد عرب ن 10 برفین شاهزاده خانم 8 0 4 0 68 باشگاه آریا ترمه گردفرامرز سید احمد حسینی
102 گنگستر عرب ن 10 برفین رداده 1 0 0 0 علی میرحسینی سید محمد میر حسینی
103 لاوان عرب ن 10 برفین سروناز 3 1 0 0 0 دکتر ناظمی باشگاه جاوید
104 مورانو عرب ن 10 برفین چهره 3 0 0 1 سارا و زهرا خان نیری یحیی ایزدی
105 گانگستر عرب ن 10 برفین رداده 3 0 0 0 اسی کوچولو سید محمد میر حسینی
106 فرات تفت عرب ن 10 برفین فرهاده 3 0 0 0 مصطفی کاظمی سید علیرضا واحد
107 لیثان دهنو عرب ن 10 برفین بنت نزهه 4 0 1 2 کاظم واعظ دهنوی کاظم واعظ دهنوی
108 قهرمان سجاد عرب ن 10 برفین آفاق 2 0 0 0 محسن فتاحی محسن فتاحی
109 گیتار شیخ یزد عرب ن 10 برفین خضراء شیخ 8 1 2 0 حجت دقاق پور جلال غفوریان
110 مختار میریزد عرب ن 10 برفین بی بی بعلبک 2 0 1 0 سید ضیاء وکیل السادات امیرحسین مختوم نژاد
111 لیانشاه کبریا عرب ن 10 برفین زبیده 3 1 0 0 62 ایمان عرار محمد یثربی
112 لیشام رام تفت عرب ن 10 برفین حمیرا یزد 2 1 0 0 ابوالفضل واسعی مهدی آقارضایی
113 گردان عباد عرب ن 10 برفین شیلا 4 0 0 0 حسن دهقان دهنوی سید محمد میر حسینی
114 گرگین شاه سردار عرب ن 10 برفین سوسیانا سردار 2 1 0 0 کاظم واعظ دهنوی کاظم واعظ دهنوی
115 لنگر غمخوار عرب ن 10 برفین پری رخش 2 0 0 0 سید ضیا دانش سید محمد میر حسینی
116 محشر عرب ن 10 برفین زیبا 2 0 0 1 علی اسدی محمدرضا خسرومنش
117 ماه بانو ضرابیه عرب م 10 برفین بنت خزعلیه 3 0 1 0 38 هادی ضرابيه محسن یزدان فر
118 نام آورنایس عرب ن 9 برفین کریشمه 4 0 0 1 احسان حاجی بابا یوسف عطایی
119 محشر شاه عرب ن 9 برفین هلیوم 4 0 0 1 53 میثم خرم آبادی محمدرضا نعمتی زاده
120 کروز عرب ن 9 برفین جاسمه 1 0 0 0 امیرمحمد رضایی مجتبی رضایی
121 لانسکوی عرب ن 9 برفین توتون خانم 1 0 0 0 محمدحسین کارگران سید محمد میر حسینی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *