سازمان جهانی اسب عرب واهو waho

سازمان جهانی اسب عرب

سازمان جهانی اسب عرب (WAHO) یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 1969 برای حفظ و بهبود نژاد اسب عرب تأسیس شد. این سازمان در انگلستان مستقر است و اعضای آن از بیش از 50 کشور جهان هستند.

WAHO اهداف زیر را دنبال می کند:

  • ثبت و حفظ سوابق اسب های عرب
  • ترویج استانداردهای نژاد اسب عرب
  • حمایت از تحقیقات در مورد اسب های عرب
  • تشویق پرورش اسب های عرب با کیفیت

WAHO دارای برنامه های مختلفی است که به تحقق این اهداف کمک می کند. این برنامه ها شامل موارد زیر است:

  • ثبت اسب های عرب: WAHO ثبت اسب های عرب را بر اساس استانداردهای نژاد انجام می دهد. این ثبت به حفظ سوابق اسب های عرب و ترویج استانداردهای نژاد کمک می کند.
  • استانداردهای نژاد: WAHO استانداردهای نژاد اسب عرب را تعیین می کند. این استانداردها به پرورش دهندگان اسب کمک می کند تا اسب های عرب با کیفیت تولید کنند.
  • تحقیقات: WAHO تحقیقات در مورد اسب های عرب را حمایت می کند. این تحقیقات به درک بهتر اسب های عرب و بهبود سلامت و عملکرد آنها کمک می کند.
  • پرورش: WAHO تشویق به پرورش اسب های عرب با کیفیت می کند. این پرورش به حفظ نژاد اسب عرب و ترویج اسب های عرب در سراسر جهان کمک می کند.

WAHO نقش مهمی در حفظ و بهبود نژاد اسب عرب ایفا می کند. این سازمان با فعالیت های خود، به پرورش دهندگان اسب عرب کمک می کند تا اسب های عرب با کیفیت تولید کنند و از این طریق، به حفظ این نژاد ارزشمند کمک می کند.

اهداف اساسی واهو به طور خلاصه عبارتند از:

حفظ، بهبود و حفظ خلوص خونی اسب‌های نژاد عرب و ترویج علاقه عمومی به علم پرورش اسب‌های عرب؛
ترویج و تسهیل کسب و توزیع دانش در تمام کشورها در مورد تاریخچه، مراقبت و درمان اسب های نژاد عرب؛
مشاوره و هماهنگی سیاست ها و فعالیت های اعضای سازمان؛
همکاری با هر شخص یا مجموعه ای از افراد در سراسر جهان به منظور ارتقای یکنواختی در اصطلاحات، تعاریف و روش های مربوط به نژاد اسب های عرب؛
بحث و مذاکره با مقامات بین المللی، ملی و سایر مقامات در زمینه مسائل مربوط به اسب های نژاد عرب.

در نشست تاریخی 1970 در لندن، زمانی که واهو تأسیس شد، سرگرد فقید یان هدلی سخنی گفت که کمیته اجرایی واهو هنوز به آن اعتقاد دارد. او گفت که دنیا اسب عرب را در ابتدا به عنوان یک اسب جنگی می دید، اما او امیدوار بود که سرانجام به ابزار صلح و تفاهم تبدیل شود. باید از همه اعضای واهو به خاطر کمک عظیمی که در طول سال ها انجام داده اند تشکر کرد، زیرا آنها با هم کار کردند تا این امید را به واقعیت تبدیل کنند، همه تلاش های به نفع اسب عرب. با تعهد قوی ما به حفاظت از یکپارچگی اسب عرب، به آموزش و مسائل رفاهی اسب‌ها، به‌ویژه مواردی که بر خلوص تأثیر می‌گذارد، دستاوردهای واهو در چهل سال گذشته، پایه محکمی برای ساختن آینده ایجاد کرده است. با چالش های فراوانی که پرورش دهندگان و صاحبان اسب عرب در همه جا با آن روبرو هستند و نوآوری های علمی و ارتباطی پیش رو.

کشورهای عضو واهو
 Egypt Egyptian Agricultural Organization
 Algeria Office National De Developpement Des Elevages Equinss (O.N.D.E.E.)
 Argentina Stud Book Argentino
 Azerbaijan Azerbaijan Arabian Horses Club
 Australia The Arabian Horse Society of Australia, Ltd.
 Bahrain Royal Arabian Stud of Bahrain
 Belgium Belgisch Arabisch Paardenstamboek
 Belize Belize Arabian Stud Book
 Brazil
 Paraguay
 Bolivia
Associacao Brasileira Dos Criadores Do Cavalo Arabe
 Bulgaria Executive Agency for Selection & Reproduction in Animal Breeding
 Chile
 Peru
Sociedad de Fomento Agricola de Temuco
 Denmark Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl
 Germany
 Luxembourg
Association of Breeders and Friends of the Arabian Horse
(Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes) (VZAP)
 Finland Finnish Arab Horse Society
 France Stud Book Francais du Cheval Arabe
 United Kingdom
 Ireland
 Malta
 Greece
The Arab Horse Society
 Iraq Registrar, Iraqi Arabian Horse Organization
 Iran Equestrian Federation of Islamic Republic of Iran
 Israel Israel Arab Horse Registry
 Italy Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA)
 Jordan Registrar Royal Jordanian Stud Book Authority
 Canada Canadian Arabian Horse Registry
 Kazakhstan Arabian Horse Society of Kazakhstan
 Qatar Qatar Arabian Horse Registry
 Colombia Asociación Colombiana de Criadores de Caballos Arabes
 Kuwait Kuwait Arabian Horse Registry, Hunting & Equestrian Club
 Lebanon S.P.A.R.C.A.
 Libya Libyan Arabian Horse Breeders Society
 Lithuania Lithuanian Horse Breeders Association
 Morocco Ministere de l’Agriculture; Direction De L’Elevage
 Namibia Arab Horse Breeders Society of Namibia
 New Zealand New Zealand Arab Horse Breeders Society Inc.
 Netherlands Arabische VolboedpaardenStamboek in Nederland
 Norway Norwegian Arab Horse Society
 Austria Verband der Vollblutaraber-Züchter Österreich
 Oman The Royal Cavalry
 Pakistan Pakistan Arabian Horse Society
 Poland Polish Arabian Stud Book (PASB)
 Portugal Associacao Portuguesa de Criadores de Racas Selectas
 Romania Romsilva Dept. of Horse Breeding, Exploitation & Improvement (DHBEA) Bd.
 Russia Russian Arabian Stud Book, All-Russia Research Institute of Horse Breeding
 Saudi Arabia King Abdul Aziz Arabian Horse Center
 Sweden Swedish Arab Horse Registry (SAHR)
  Switzerland Schweizer Zuchtgenossenschaft fuer Arabische Pferde (SZAP)
 Zimbabwe Arab Horse Society of Zimbabwe
 Slovakia Narodny Zrebcin Topolcianky
 Slovenia Slovenian Arabian Stud Book Authority
 Spain Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (A.E.C.C.A)
 South Africa The Arab Horse Society of South Africa
 Syria Arabian Horse Office, Ministry of Agriculture & Agrarian Reform (MAAR)
 Czech Republic Purebred Arabian Horse Association – ACHPAK
 Tunisia Association Fondation Nationale D’Amelioration
 Turkey Turkish Arabian Horse Registry
 Hungary Society of Hungarian Arabian Horse Breeders
 Uruguay Sociedad Criadores de Caballos Arabes
 Venezuela ASOARABE
 United Arab Emirates Emirates Arabian Horse Society
 United States
 Mexico
 Panama
Arabian Horse Association
Purebred Arabian Horse Trust
کاندیداهای عضویت در واهو
 Ecuador Associacion de Criadores de Caballos Arabes del Ecuador (ACCAE)
 Estonia Arab Horse Stud Book
 Japan Japan Race Horse Registry
 Croatia Croatian Livestock Centre
Department for Horse Breeding
 Cuba Comandante de la Revolucion
 Panama Panama Arabian Stud Book Authority
bisher bei den USA

09124608266