معرفی سیلمی اسب عرب خالص ایرانی اسد

اسب سیلمی عرب خالص ایرانی اسد

معرفی سیلمی اسب عرب خالص ایرانی اسد

پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی ملک النسمان

مادر : غمزه

سیلمی عرب اسد به رنگ قره کهر از نسل حداد و سمرقند تلفیق زیبایی از اسبهای اصطبل مجیدخان بختیار و پاکترین و با اصالت ترین اسبان عرب خاص ایرانی است. سیلمی اسد در سالهای آخر عمر و پس از رونق تولید اسب عرب خالص ایرانی تولیدات موفقی در مسابقه زیبایی اسب عرب داشت و از کره هایش سیلمی های موفقی برایب نسل بعد تولید شد که از بین انها سیلمی های

سیلمی عرب خالص ایرانی دیهیم فرخی کره اسد و فدک به رنگ کرنگ

سیلمی عرب خالص ایرانی زکریا کره اسد و کوثره به رنگ کرنگ

سیلمی عرب خالص ایرانی شهراشوب کره اسد و نینا بهزاد به رنگ مشکی

ادامه دهنده این خط خونی خالص هستند

لیست کره های اسد که در کورس شرکت داشتند :

# اسب نژاد جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR دوپینگ مالک مربی
1 خان باباقلاوند عرب ن 20 اسد نسیم 1 0 0 0 رحیم قلاوند رحیم قلاوند
2 خان عرب عرب ن 20 اسد نسیم 1 0 0 0 رحیم قلاوند مسعود پورمانیان
3 زرافه خان عرب ن 19 اسد زرافه 7 3 0 0 مسیح مجیدی آی محمد هوشمند
4 ذکریا هلاکو عرب ن 19 اسد کوثره 5 0 0 1 حاج ملاعزیزهلاکوپور حکیم حاجی زاده
5 زرافع خان عرب ن 18 اسد زرافه 1 0 0 0 شاهین شاهی جلال قلرعطا
6 کاوه ستوده نیا عرب ن 14 اسد رومین 10 3 1 1 92 باشگاه پیروزی حامد آذر بیک
7 کماندار عرب م 14 اسد چشمه سار 5 0 0 1 میرحسینی و حسن زاده قدیر عزیزی
8 لیشاخان عرب ن 12 اسد جیران 13 1 0 4 حمید نازوری سید اسماعیل حسینی زارچ
9 ملک عرب ن 11 اسد چکاوک سیاه 1 0 0 0 مهندس اصغر امینی حامد بابایی
10 کبریای ماشه عرب م 10 اسد افسون 2 0 0 0 عادل آل کثیر سید جعفر هاشمی
11 نخجوان اسد عرب ن 10 اسد بنت خزعلیه 3 0 0 0 سیدحجت حسینی آق اویلی خوجملی قوجق
12 نینوا گوانجی عرب ن 10 اسد خاطره گومانجی 5 0 0 1 45 حاج مصطفی حسینی سیدابوالقاسم حسینی
13 وایپر آل شویرد عرب ن 9 اسد دنیای زرگان 7 0 0 1 44 مُعِز آلبوغبیش نامشخص
14 ولی افخمی عرب ن 9 اسد گلگونه 2 0 0 2 52 مسعود قهرمانی اصغر کرمی
15 آریانا اکبری عرب م 8 اسد مهرناز اکبری 3 0 0 0
16 ایوان مدائن عرب م 7 اسد مدائن 5 1 0 0 63 علاء احمدی مربی یزد
17 زکریا هلاکو عرب ن 0 اسد کوثره 0 0 0 0
18 وصال اصفهان عرب ن 0 اسد جلیله 3 0 0 0 حاج اصغر ربیعی منصور دهقانپور
19 دجله کردان عرب ن 0 اسد کیهان 0 0 0 0
20 جنان عرب ن 0 اسد 0 0 0 0
21 کبریا عرب م 0 اسد 0 0 0 0

جهت مشاوره خرید اسب عرب خالص ایرانی و تولید اسب عرب ایرانی به شماره 09124608266 تماس بگیرید

09124608266