نحوه تزریق ایورمکتین به اسب

نحوه تزریق ایورمکتین به اسب
ایورمکتین معمولاً برای درمان و پیشگیری از انگل در اسب استفاده می شود و می توان آن را از طریق تزریق نیز تجویز کرد. در اینجا مراحل کلی برای انجام تزریق ایورمکتین به اسب آمده است:

وسایل لازم را جمع آوری کنید: داروی ایورمکتین، سرنگ و یک سوزن استریل.

محل تزریق را انتخاب کنید: رایج ترین محل تزریق برای اسب ها گردن، قسمت عضله گردن

محل تزریق را تمیز کنید: از یک سواب الکلی برای تمیز کردن کامل محل تزریق استفاده کنید.

سرنگ را بارگذاری کنید: دوز صحیح داروی ایورمکتین را داخل سرنگ بکشید.

سوزن را وارد کنید: سوزن را با زاویه 45 درجه در محل تزریق قرار دهید. حتما سرنگ و سوزن را ثابت نگه دارید و از حرکات ناگهانی که باعث تکان دادن یا حرکت اسب می شود خودداری کنید.

تجویز دارو: به آرامی پیستون را به سمت پایین فشار دهید تا دارو به جریان خون اسب تزریق شود.

سوزن را خارج کنید: پس از مصرف دارو، سوزن را با دقت از محل تزریق خارج کرده و به درستی دور بیندازید.

هنگام تجویز هر گونه دارویی، از جمله ایورمکتین، به اسب ها، رعایت دستورالعمل های دامپزشک یا سایر متخصصان واجد شرایط مراقبت های بهداشتی اسب بسیار مهم است.

09124608266