نحوه خونگیری از اسب

نحوه خونگیری از اسب
خونگیری از اسب به عنوان یکی از روش‌های تشخیصی و درمانی در پزشکی و دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش برای تشخیص برخی بیماری‌ها مانند آنمی، اندمی، بیماری‌های کلیه و … و همچنین درمان برخی بیماری‌های خاص استفاده می‌شود. در ادامه نحوه خونگیری از اسب را توضیح می‌دهیم:

1- آمادگی اسب: برای خونگیری، اسب باید در حالتی باشد که بتواند به راحتی تحت تاثیر آنتی‌سرم بماند. برای این منظور اسب به مدت 24 تا 48 ساعت قبل از خونگیری باید در یک اتاق با محیطی آرام و دلپذیر قرار بگیرد.

2- آماده‌سازی محل خونگیری: محلی که برای خونگیری انتخاب می‌شود، باید در حداقل 10 تا 15 دقیقه قبل از خونگیری با الکل و یا پوشیدن حوله‌ی مرطوب آماده‌سازی شود.

3- آماده‌سازی سرنگ و سوزن: برای خونگیری از اسب از سوزن و سرنگی با حجم مناسب استفاده می‌شود. در این روش، سرنگ باید به یک سوزن کامل متصل شده و پس از ورود سوزن به محل خونگیری، باید سرنگ را به آرامی پر کنید.

4- ورود سوزن به محل خونگیری: پس از آماده‌سازی محل خونگیری و آماده‌سازی سوزن و سرنگ، باید سوزن را به آرامی در محل خونگیری وارد کنید. پس از ورود سوزن به محل خونگیری، باید آن را در محل خونگیری به آرامی نگه دارید تا خون به سرنگ جاری شود.

5- جمع‌آوری خون از اسب

09124608266