چطور اسب را زین کنیم؟

چطور اسب را زین کنیم

زین کردن اسب بخش مهمی از آمادگی برای سواری است و انجام صحیح آن برای اطمینان از راحتی و ایمنی اسب بسیار مهم است. در اینجا چند مرحله کلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

اسب را تمیز کنید: قبل از زین کردن اسب، آن را مرتب کنید تا هرگونه کثیفی یا زباله از روی کتفش پاک شود. به نواحی که زین و بند در آن بسته میشود و همچنین به مناطقی که اسب تمایل به عرق کردن دارد توجه ویژه ای داشته باشید.

عرقگیر زین را قرار دهید: پد یا پتوی زین را روی پشت اسب قرار دهید و مطمئن شوید که در مرکز قرار گرفته و به درستی قرار گرفته است. برای جلوگیری از ساییدگی و تحریک، لنت را باید به داخل مجرای زین کشید.

زین را قرار دهید: زین را در بالای پد قرار دهید و مطمئن شوید که در مرکز قرار گرفته و به درستی قرار گرفته است. جلوی زین باید پشت شانه های اسب قرار گیرد و پشت زین روی کمر اسب قرار گیرد. رکاب ها را به طول مناسب برای سوارکار تنظیم کنید.

دور را محکم کنید: دور یا تنگ را ببندید، مطمئن شوید که محکم باشد اما خیلی سفت نباشد. دور کمر باید به گونه ای بسته شود که فشار به طور یکنواخت در دو طرف بدن اسب توزیع شود. پس از چند قدم راه رفتن اسب، دور کمر را دوباره سفت کنید.

بررسی تناسب: هنگامی که زین روی آن قرار گرفت و دور آن محکم شد، با قرار دادن دست خود بین شانه اسب و جلوی زین، تناسب مناسب را بررسی کنید. باید فاصله کافی وجود داشته باشد تا دو انگشت به راحتی در آن قرار گیرند.

به یاد داشته باشید، مهم است که هنگام زین کردن اسب، وقت بگذارید و ملایم باشید. عجله کردن یا استفاده از زور می تواند باعث ناراحتی یا آسیب اسب شود و می تواند اسب را دشوارتر کند. اگر در مورد نحوه زین کردن اسب مطمئن نیستید، از یک مربی با تجربه یا اسب سوار راهنمایی بخواهید.

09124608266