کدام ماشین آرم اسب دارد

کدام ماشین آرم اسب دارد
چندین شرکت خودروساز در سراسر جهان از آرم اسب به عنوان بخشی از برند خود استفاده می‌کنند. بعضی از مثال‌های شناخته شده عبارتند از:
  1. فراری: شرکت فراری، یکی از معروف‌ترین خودروسازانی است که از آرم اسب به عنوان نماد خود استفاده می‌کند. این آرم، به دلیل اینکه پدیدآورنده شرکت به نام “انزو فراری” نام داشت، به این شکل طراحی شده است.
  2. لامبورگینی: شرکت لامبورگینی، نیز از آرم اسب به عنوان بخشی از برند خود استفاده می‌کند. این آرم، با توجه به اینکه بنیانگذار شرکت به نام “فردیناندو لامبورگینی” نام داشت، طراحی شده است.
  3. اسکودا: شرکت اسکودا، یکی دیگر از شرکت‌هایی است که از آرم اسب به عنوان بخشی از برند خود استفاده می‌کند. آرم اسب در این حالت به عنوان نماد قدرت، سرعت و رانندگی ایده‌آل در جاده طراحی شده است.
  4. پورشه: شرکت پورشه، نیز از آرم اسب به عنوان نماد قدرت و سرعت استفاده می‌کند. این آرم، با توجه به اینکه پدیدآورنده شرکت به نام “فردیناند پورشه” نام داشت، طراحی شده است.

در کل، آرم اسب به عنوان نمادی از قدرت، سرعت و طراوت شناخته شده است و به عنوان بخشی از برند برخی از شرکت‌های خودروساز در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود.

09124608266