سیلمی عرب دوسر وارداتی تاج کنز TAJ KANZ

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

سیلمی عرب دوسر وارداتی تاج کنز TAJ KANZ

مشاوره خرید اسب عرب و تولید اسب عرب وارداتی 09124608266

اسب سیلمی عرب برای کشش اسب سیلمی عرب ترابادور اسب سیلمی عربی مصری اسب سیلمی عرب برای کشش بهترین سیلمی عرب وارداتی بهترین سیلمی عرب

🏅پدر : کنز الناصر ( جاستیس – فتون الشقب)
❌مادر : اپیستولا کی ای ( کیوآرمارک )
☀️متولد سال 2019
⭕دارای خط خونی فوق العاده عالی از اسطوره های جهان:
(مگنوم سایکی و العدید الشقب – کیوآرمارک –اکسترن و مروان الشقب)
🌍مستقر در: استان البرز.کرج.مزرعه ی ایران استاد

09124608266